Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Koho volit?

Aktuální číslo

Čítárna novin a časopisů

Čítárna novin a časopisů

  • Zatímco revue Souvislosti (4/2005) byla svou tematickou částí zaměřena kulturněantropologicky, protože v centru pozornosti se ocitl strom (ve starověké Mezopotámii, Syropalestině a Egyptě, v indické tradici, v severské kosmologii a antropologii), Souvislosti (1/2006) jsou spíše literární: téma Gao Xingjian, čínský spisovatel od roku 1988 žijící ve Francii a nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2000. A protože sovy nejsou jen tím, čím se zdají, nad rozhovorem s britským prozaikem Jimem Cracem Imaginární kontinenty se můžeme očima bývalého novináře zahledět na dnešní uspěchaný svět, na izolování se od literárního světa a kouzlo krajiny, ale také na dvoufázový proces psaní a "vyřízenou Ameriku". (ivc)

  • Problematice exilu, jeho psychologickým aspektům a vztahu exulantů k domovu věnuje pozornost český exilový časopis Nový Polygon (č. 2, duben 2006). Součástí příspěvků je studie psycholožky Šárky Alföldy, která v rámci rigorózní práce na Filozofické fakultě UK v Praze provedla výzkum na dané téma. Exil, logicky členěný do třech zásadních časových "vln" (1948, 1968 a 70.—80. léta minulého století), zkoumá převážně ve vztahu dotčených k traumatu ze ztráty domova, uvržení do náročných životních situací a nutnosti adaptace na nové podmínky i k problematickému návratu "domů". (lic)

  • V kulturním týdeníku A2 (15/2006) recenzoval Petr Zídek paměti historika Jaroslava Mezníka Můj život za vlády komunistů (1948—1989). Recenzent se mimo jiné dotkl ožehavé otázky, proč čeští historici příliš nezveřejňují své memoáry. (fk)

  • Nejnovější Acta oeconomica Pragensia (3/2005, ročník 13) s podtitulem K hospodářským dějinám 20. století se soustředí nejen na československé hospodářské dějiny (koncepce budoucí hospodářské a sociální politiky v českoslovesnkém odboji za druhé světové války), ale také na britské, americké a německé a dějiny meziválečné i poválečné (německé hospodářství za velké hospodářské krize, sir Oswald Mosley a British Union of Fascists, New Deal a jeho historické a myšlenkové pozadí). (ivc)

  • Rozhovor Miroslava Balaštíka s klasikem české poezie, básníkem a učitelem češtiny na biskupském gymnáziu v Brně Vítem Slívou přineslo březnové číslo časopisu Host. (be)

  • Nový Kuděj (1/2006), tentokrát již ve svém tradičním rozsahu nabízí první část studie Martina Nejedlého o středověkých vílách a imaginaci lidské touhy s podtitulem "K sociálním a politickým aspektům féerických příběhů 12.—14. století". Na dvě části byla také rozdělena studie rakouského historika Petera Urbanitsche o dynastickém mýtu habsburské monarchie s názvem "Mýtus pluralismu a realita nacionalismu". Ujít by vám rovněž neměla rubrika Knihy, které změnily českou historiografii?, na mušce se tentokrát ocitla Tvář baroka Zdeňka Kalisty. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz