Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Koho volit?

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá 21. 6. 2006 již po deváté seminář pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ, tentokrát na téma Československo 1945—1992. Přihlášku je nutno zaslat do 5. 6., bližší informace vám podají Klára Grimmová (tel. 549 494 104; grimova@jumbo.ped.muni.cz) a Jiří Mihola (tel. 549 494 988; mihola@jumbo.ped.muni.cz). (ivc)

  • Vyznavači aristotelské scholastiky (od středověké až po novotomismus 20. století) i další příznivci analytické filosofie a metafyziky se scházejí na své "virtuální agoře" (Agora Methaphysica), kde tříbí logické myšlení a schopnost argumentace. Historici v této souvislosti jistě ocení výborně vedené stránky (http://kfcmtf.upol.cz/petr/page8.htm), na nichž se v labyrintu odkazů najdou například rozsáhlé soubory textů Tomáše Akvinského (v řadě světových jazyků včetně češtiny) a dalších stěžejních středověkých filosofů. Pečlivě vybrané odkazy na medievalistické zdroje na internetu — včetně anglického glosáře středověkých termínů — jsou rovněž velmi užitečné. (lic)

  • Já, François Villon — srdečně přijat, každým odmítán. Již ve třetím vydání, ale v podobě upravené a rozšířené, vyšly v rámci Klubu přátel poezie verše Françoise Villona (Já, François Villon, Paseka 2005) přeložené nesmrtelným Otokarem Fischerem. Autorem úvodní studie, životopisu a ediční poznámky je J. Felix, doplňky napsala G. Chalupecká a dokumenty z Villonovy doby (dopis o prominutí trestu od krále Karla VII., závazek F. Villona uhradit peníze ukradené v Navarrské koleji, majetkový inventář žáka v letech 1489—1513 ad.) včetně citátů vybrala a ze starofrancouzštiny přeložila J. Křesadlová. Slova a středověkou realitu dokumentují dobové kresby a dřevoryty, které vybral P. Klučina. (ivc)

  • Liberecké nakladatelství Dialog vydalo pro školy dvě kvalitní příručky, jež mohou učitelům i studentům pomoci při výuce dějepisu. České dějiny do roku 1914 — Historie v dokumentech (J. Kvirenc, E. Kunstová) a 20. století o sobě — Dějiny v dokumentech (R. Kvaček, J. Kuklík, H. Mandelová, I. Pařízková) jsou soubory pečlivě vybraných textů s krátkými vysvětlujícími komentáři a obrázky. Rovněž vyšlo ve spolupráci s Českým rozhlasem CD Hlasy 20. století, které přibližuje zvukové záznamy z projevů osobností 20. století (např. T. G. Masaryk — projev k dětem, 1928; Emil Hácha — o přijetí u Adolfa Hitlera, 1939). (rub)

  • V roce 1995 navrhl jistý student historie na Vassarově koleji profesoru Hsi-Huey Liangovi napsat diplomovou práci, kde by se předmětem vlastního historického výzkumu stal sám jeho učitel. Po kratším váhání nakonec Liang povolil a studentovi doporučil, aby jej v diplomové práci pojmenoval pseudonymem Houmptiphong, jak byli nazýváni východní poutníci na západě. Student historie tak stál v pozadí vzpomínek, které se Liang následně rozhodl sepsat. A je dobře, že tak učinil, neboť měl pro jejich napsání maximálně možné předpoklady. Liangovy vzpomínky pod názvem Mezi Berlínem a Prahou. Střední Evropa ve vzpomínkách čínského historika nyní vyšly v nakladatelství Prostor. Autor se narodil v roce 1929 v Berlíně jako syn čínského diplomata a své dětství s rodiči prožil v Berlíně, Praze a Bukurešti. Během druhé světové války se rodina vrátila do Číny. Po válce odešel Liang do Velké Británie a později do Spojených států, kde vystudoval historii a přednášel na amerických univerzitách dějiny střední Evropy. Memoáry se soustředí na hlavní mezníky středoevropských dějin 20. století, kam patří vzestup nacistického Německa, okupace Československa, ale rovněž počátky studené války. Pohled čínsko-amerického historika je vskutku originální a jeho vzpomínky rozhodně stojí za přečtení. (rk)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz