Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Blízko Little Big Hornu

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Miloš SLÁDEK (ed.): Svět je podvodný verbíř

Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století
Martin GAŽI

Napíšeme-li, že Miloš Sládek patří k našim nejfundovanějším editorům a znalcům českojazyčné prózy 17. a 18. století, bude to beze vší diskuse pravda. Abychom však pravdu vyčerpali až ke dnu, musíme napsat ještě víc: v literárněhistorickém podoboru zaobírajícím se barokním kazatelstvím tu kromě něho nemáme nikoho tak rozsáhle obeznámeného s mnohdy jen torzálně dochovanou pramennou základnou. Zároveň téměř nikoho, kdo tak pevně věří, že tři stovky let staré promluvy jsou ...

‣Více

Padraic KENNEY: Karneval revoluce

Střední Evropa 1989
Tomáš ZAHRADNÍČEK

Za knížkou stojí osobní zkušenost: roku 1987 přijel Padraic Kenney na stipendium do Vratislavi a o rok později se v Polsku oženil. Patřil tak k nemnoha Američanům, kteří zblízka sledovali poslední léta a měsíce komunismu ve střední Evropě. Jak sám zdůrazňuje v úvodu, do událostí nijak nezasahoval a opozičním akcím se spíše vyhýbal. Sbíral materiál k disertační práci o prvních letech poválečného Polska. Obhájil ji v roce 1992 a tiskem ...

‣Více

Jan KILIÁN: Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu

Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře
Marek ĎURČANSKÝ

Jako první ze známé trojice Slavata — Martinic — Fabricius se moderní kritické monografie nakonec dočkal ten nejméně významný z nich. Není vcelku divu. Přestože množství pramenů, které se Janu Kiliánovi podařilo projít, je i tak obdivuhodné, zásadní význam pro rekonstrukci životního příběhu defenestrovaného sekretáře má pohříchu jen málo z nich. Dodejme ještě, že přípravu knihy autor doprovodil několika dílčími studiemi a zorganizováním konference "Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná ...

‣Více

Jiří HUTEČKA: Generál a jeho historikové

Robert E. Lee a americká historiografie
Pavel MÜCKE

Ačkoliv má u nás amerikanistika bohatou tradici, původní historické studie z amerických dějin jsou u nás stále spíše výjimkou. O to méně prací se zabývá problematikou 19. století a klíčovou událostí, která určila ráz Spojených států amerických — občanskou válkou let 1861—1865. Recenzovaná publikace je přetištěnou diplomovou prací mladého historika vojenství, kterou autor obhájil v roce 2004 na Katedře historie FF Univerzity Palackého v Olomouci a která byla v témž ...

‣Více

Jitka KOMEDOVÁ: Středověká Rus a vnější svět

Obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11.—14. století
Michal ŘOUTIL

Česká historická věda po pádu komunistického režimu poněkud zanevřela na výzkum východní Evropy včetně Ruska. Přenechala tak prostor překladům prací západní provenience, jež se často obracejí ke čtenáři s odlišnou dějinnou zkušeností a jiným znalostním základem. Pokud jde o studie z dějin ruského středověku, je situace ještě horší. V porovnání s množstvím vydávaných titulů z jiných zemí, které mapují zmíněnou epochu do udivujících detailů, zaráží absence knih s touto tematikou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz