Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Přemyslovské dědictví

Aktuální číslo

památky

Příprava korpusu barokní nástěnné malby

Fresky Jana Ezechiela Vodňanského a další objevy
Miloš SOLAŘ

Pro památkovou péči i pro dějiny umění je terénní výzkum nenahraditelným zdrojem poznání. Mimořádný význam přitom mají velké soupisové práce. Důležité jsou i publikace systematicky mapující nějaký užší tematický celek. Zvláštním typem tohoto druhu uměnovědné literatury jsou korpusy, práce, které obsahují zevrubnou dokumentaci a výklad každého díla a jsou doprovázeny podrobným svodem dosavadních poznatků doplněných novým bádáním.

V současné době se na půdě Ústavu dějin umění AV ČR začíná připravovat ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz