Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Přemyslovské dědictví

Aktuální číslo

Čingischánovo dědictví

Čingischánovo dědictví

Petr CHARVÁT

Nadcházející 800. výročí sjednocení mongolských kmenů pod vládou Temüdžina, jenž vkročil do dějin pod jménem Čingischán, připomněli němečtí orientalisté představením nejnovějších poznatků o mongolském impériu. Výstava proběhla od konce října 2005 do konce ledna 2006 v mnichovském Státním etnologickém muzeu. Zpřístupnila návštěvníkům více než 500 exponátů dokumentujících vznik, vývoj a odkaz mongolské veleříše.

Zásah mongolské expanze do světových dějin, tradičně prezentovaný jako vpád divokých hord z východu, se dočkal objektivního zobrazení. Tvůrci výstavy nezastírali brutalitu první fáze mongolského záboru, věnovali však také pozornost prostoupení kultur, jazyků a duchovních orientací jednotlivých držav veleříše.

Výstava začala připomenutím bohatých hrobů na lokalitě Noyon-ulla (též Noin-ulla). Tyto památky, pocházející ze 4. století př. n. l.—2. století n. l. a připisované dnes vládcům dynastie označované čínskými prameny jako Hsiung-nu (patrně předchůdci Hunů), obsahují unikátní umělecké výrobky, mj. i textilie a lakové interiérové doplňky, nejspíše čínského původu. Dějiny druhého turkického chanátu (asi 680—744), jehož ústředí se na území Mongolska nacházelo, tu připomínají památky z hrobek jeho vládců Kültegina (o jejíž archeologické poznání se tolik zasloužil Lumír Jisl) a Bilge-kagana. Zvláštní pozornost si zaslouží ukázky bohatého archeologického mobiliáře, získaného německo-mongolskou expedicí zkoumající první hlavní město mongolské veleříše Charchorin (Karákóram).

Vlastní mongolskou expanzi připoměl dosti skrovný první oddíl výstavy; průběh mongolských záborů přirozeně nelze v pramenech dobře zachytit. Návštěvníka znalého středoevropských dějin překvapí, že vůbec první zmínku o mongolských výbojích (1222) obsahuje Dialogus miraculorum cisterciáckého mnicha Caesaria z Heisterbachu. Tvůrci výstavy poté provedli návštěvníka třemi hlavními údělnými královstvími mongolské veleříše, označovanými mongolským termínem "ulus". Jsou jimi ústřední úděl, táhnoucí se celou střední Asií až do Povolží a obsahující též stát, který jsme si uvykli nazývat Zlatá horda (recte kipčacký chanát), dále Írán pod nadvládou panovníků mongolského původu zvaných obecně Ilchánové a konečně Čína, kde se mongolští vládci označují jako dynastie Yüan (1279—1368). Zvláště překvapí vysoká úroveň uměleckého řemesla Zlaté hordy 13.—14. století: glazovaná keramika prozrazuje ovlivnění špičkovým uměním syrských a íránských mistrů, výrobky zlatnické nesou pečeť tvorby umělců čínských. V oddílu věnovaném íránským Ilchánům zhlédne návštěvník unikátní soubor soudobých iluminovaných rukopisů ilustrujících proslulý Svod historií (Džámi at-Tavárích), světové dějiny, které napsal na pokyn ilchánského vládce jménem Öljeitü (1302—1314) jeho vezír a dvorní historik Rašíd ad-Dín Fadlulláh. Zájemce o evropské dějiny zaujme korespondence ilchánských vládců s římskými papeži i s panovníky křesťanské Evropy, jmenovitě s francouzským králem Filipem IV. Sličným. Čínský zásah ilustruje výstava prostřednictvím správních dokumentů a rovněž uměleckými díly čínské krajinomalby.

Chronologický závěr výstavy tvoří ukázky mongolské duchovní a literární tvorby pomongolského období a zejména dějiny Mongolska až do doby současné. I zde si středoevropský návštěvník bolestně uvědomí, za cenu jak neslýchaných běd a utrpení vtrhla do Mongolska s bolševickým záborem průmyslová civilizace 20. století a jakého úsilí bude zapotřebí k obnově tradiční mongolské kultury.

Pořadatelé výstavy shrnuli její vědecký přínos v pěkně vypraveném katalogu (Dschingis Khan und seine Erben: Das Weltreich der Mongolen, München, Hirmer-Verlag GmbH 2005, 28 eur).

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz