Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1945: konec války, mír nejistý

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Peter ACKROYD: Albion, kořeny anglické imaginace

Jan Děkanovský

Komtur Řádu Britského impéria Peter Ackroyd (* 1949) je člověk, jemuž plným právem náleží označení literát. Jeho dílo se prezentuje v obdivuhodné žánrové šíři: zahrnuje básně, romány, biografie, literární kritiky i historické studie. České překlady představují shodou okolností takřka reprezentativní průřez Ackroydovou žánrovou tvorbou. V roce 1995 vydalo nakladatelství Paseka Ackroydův román Golem z londýnských doků. O pět let později následovala biografie básníka a malíře Williama Blakea. Péčí nakladatelství BB Art ...

‣Více

Jaroslav BOUBÍN: Petr Chelčický

Myslitel a reformátor
Petr ČORNEJ

Ačkoliv si mimořádnost zjevu a díla Petra Chelčického uvědomují historikové i filosofové již půldruhého století, nedá se říci, že počet závažných vědeckých pojednání odpovídá významu osamělého a stále poněkud záhadného jihočeského myslitele. Boubínova práce je po dvaačtyřiceti letech teprve druhým knižním pokusem o celistvé uchopení osobnosti pozoruhodného solitéra, ovšem pokusem mimořádně zdařilým, který se čestně řadí po bok textům Jaroslava Golla, Rudolfa Urbánka a F. M. Bartoše, ba v mnohém ...

‣Více

Jan SOKOL: Moje plány

Paměti architekta
Eduard BURGET

V lednu roku 1976 napsal architekt Jan Sokol malíři Karlu Svolinskému gratulaci k osmdesátým narozeninám. Mimo jiné v dopise stálo: chodím teď často do svatého Víta... a často stojím před Vašimi okny, jež jsou mi zde světlým bodem v té spoustě ubohosti a nepravdivosti, kterou sem doba nanesla, povzbuzením a nadějí, že snad přece ještě není vše pryč a ztraceno. Oba umělci se svým dílem podepsali na dnešní podobě pražské ...

‣Více

William L. SHIRER: Vzestup a pád Třetí říše

Dějiny nacistického Německa
Zdenko Maršálek

V posledních dnech minulého roku vyšel překlad objemné publikace amerického novináře W. Shirera. Většina zájemců o dané období zná asi velmi dobře jak knihu samotnou, tak i osobu autora, stejně jako jeho další díla. Kniha způsobila svého času obrovskou senzaci. Od roku 1960 se objevila v mnoha jazycích a v několika desítkách vydání. W. Shirer sklidil značný úspěch i se svými dalšími díly, v nichž prokázal, že dokáže mistrně skloubit ...

‣Více

Jan KELLER: Soumrak sociálního státu

Ivo BYSTŘIČAN

Sociální stát byl zásadním a všeobjímajícím rámcem života společnosti druhé poloviny 20. století. Po optimistickém období evropské ekonomické konjunktury dvaceti poválečných let, která sociálnímu státu dopřála sdostatek zdrojů k produkci všeobecného blaha, a skrovnějších následujících dvou dekádách, které nenápadně vyzývaly k opatrnému přehodnocování jeho fungování, přibývají do příběhu o sociálním státu čím dál smutnější kapitoly. Populární levicový sociolog Jan Keller ve svém výkladu osudů sociálního státu ukazuje kdysi ztepilého hrdinu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz