Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: O filmu jinak

Aktuální číslo

dobré adresy

dobré adresy

  • kamenekrize.wz.cz/

Zatímco anonymní haldy kamení přechází normální člověk běžně bez povšimnutí (samozřejmě kromě ztenčujícího se kopce Tlustce), solitérům je od nepaměti věnována zvýšená pozornost. Nestojí většinou jen tak, a pokud ano, tak se tím hned dostanou do pověstí, což jim však funkci automaticky zaručuje. Zvláštní podskupinu představují "kamenné kříže" a "křížové kameny" (Steinkreuze, Kreuzsteine), někdy také zúženě nazývané "smírčí kříže" (Sühnekreuze). Jim se cele věnuje stránka Kamenné kříže a křížové kameny (stěhuje se ze starší verze krize.webpark.cz/krize.htm), kterou zdařile spravují a neustále přibývajícími kameny dláždí Michal Hájek a Jana Slaběňáková. Zde lze také na přehledných mapkách sledovat výskyt kamenných křížů v Čechách a na Moravě, případně nahlédnout do stručných zpráv o posledních setkáních Společnosti pro výzkum kamenných křížů při městském muzeu v Aši, která byla založena roku 1984.

  • www.smircikrize.euweb.cz/

Podobné vášni propadli Jaroslav Brojír a František Svoboda, kteří již stránku Smírčí kříže, křížové kameny a jiné pozoruhodné kamenné památky stačili zahltit více než 1150 objekty. Sem patří odpočinkové kameny, hraniční kameny, brzdové kameny, pranýře a menhiry. Autoři za kameny konají jakési poutní expedice (bez ohledu na terén, počasí a výsledek výpravy). A pokud se dozvědí, třeba i dodatečně, že byl kámen nenechavci zcizen, pokládají za oprávněné celospolečenské desideratum, aby byl navrácen tam, kam patří, tedy do volné přírody. Všechny zákonem nechráněné pamětní a vzpomínkové kameny, které patří k základům pikohistorie, mohou být pokládány za res nullius („věc bez pána“) pouze těmi, kteří sami žádnou paměť nemají.

dasik@nln.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz