Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Triumf Karla IV.

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

dobré adresy

  • www.ucl.cas.cz/katalog.html

Bezpečně nejužitečnější internetová stránka pro zájemce o českou kulturu a historii, jaká zatím vzešla z činnosti společenskovědních ústavů Akademie věd. Shora uvedená adresa slouží jako rozcestník k několika projektům Ústavu pro českou literaturu AV ČR, především k "Bibliografii české literární vědy", obsahující soupis článků z denního i odborného tisku od roku 1770 do současnosti. Literatura je zde chápána v širokém smyslu slova, bibliografie zachycuje ...

‣Více

O pokladu v krabici se starými hadry Společnost Josefa Hoffmanna v Brtnici

Iveta COUFALOVÁ

V roce 1993 založil v Brtnici MVDr. Rudolf Hlávka s přáteli Společnost Josefa Hoffmanna (SJH). Na kulturním a společenském životě v Brtnici se toto občanské sdružení podílí hlavně pořádáním vycházek a besed o historii města (ve spolupráci se Spolkem pro starou Brtnici) a organizováním setkání uměleckých kovářů zvaném Brtnické kovadliny. Nejdůležitější, alespoň zpočátku, byly především zájezdy Po stopách díla Josefa Hoffmanna, které v Brtnických vzbudily zájem, ale hlavně lokální hrdost ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz