Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

Aktuality

Za obzory revoluce v Rusku

Publikováno: Lis. 3, 2017

7.–10. listopadu 2017

Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce. 100 let od události.

konference

FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha

www.ffabula.cz/revolution

Konference nazvaná Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce upozorňující na letošní sté výročí vypuknutí socialistické revoluce připomene tuto zásadní událost dějin 20. století s ohledem na její důsledky, které se naplno projevily zejména v nástupnických státech rakouského impéria – Polsku, Československu nebo Maďarsku. Kromě bezprostředního vlivu revolučních událostí se zaměří na transfer a proměny funkcí idejí, konceptů a praxí revoluce v rámci ruského, respektive sovětského impéria, zejména v regionu středovýchodní Evropy. Jak a jakými směry se šířilo revoluční násilí? Jaké revoluční koncepce se staly základem ideologického instrumentária stalinského impéria? Jak se proměňovaly obrazy revoluce v rámci diskurzů socialistických diktatur v post-stalinském období? A co zbylo z revolučních myšlenek po „konci dějin“ v roce 1989? Tyto otázky si budou účastníci konference klást v prostorách hlavní budovy FF UK v Praze.Setkání pořádá Spolek studentů historie FF UK s podporou a záštitou FF UK, Institutu pro studium strategických regionů UK, Filosofického ústavu AV ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Archeologie a veřejnost 9/2017

Publikováno: Lis. 3, 2017

1.–3. listopadu 2017

Archeologie a veřejnost 9/2017: Prezentace archeologie – příklady dobré praxe

konference

Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha

www.uprav.ff.cuni.cz, verejnaarcheologie@email.cz

Veřejná archeologie z.s. ve spolupráci s Ústavem pro archeologii FF UK a pracovní skupinou ČAS Archeologie pro společnost pořádají devátou konferenci Archeologie a veřejnost 9/2017, která bude zkoumat prezentaci archeologie na veřejnosti – respektive příklady její dobré praxe. Po tříleté přestávce tak konference navazuje na osm předchozích ročníků pořádaných v letech 2004–2014. Cílem je zmapovat zkušenosti z prezentace archeologie veřejnosti ve všech formách – informování veřejnosti, prezentace archeologických lokalit a nálezů in situ, zkušenosti archeoparků s výstavbou, provozem a reakcemi veřejnosti, obor ve vztahu k livinghistory, workshopy a vzdělávací programy či zapojení oboru v běžné školní výuce. Součástí jednání bude také exkurze do Historického parku Bärnau – Tachov v Bavorsku (1. 11.) a vernisáž výstavy „Archeocentrum Čechy–Bavorsko“. Tato konference je určena nejen odborníkům, učitelům či studentům, ale také návštěvníkům nejrůznějších archeologických prezentací. 

Metznerbund

Publikováno: Lis. 3, 2017

do 31. prosince 2017

Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920–1945

výstava

Oblastní galerie Liberec

www.ogl.cz, www.metznerbund.cz

V návaznosti na vydání knihy a tradiční sympozium k dějinám výtvarného umění tzv. českých Němců probíháv Oblastní galerii Liberec (v podbazénové hale) výstava k tématu spolku Metznerbund. Představuje konvolut převážně méně známých děl z veřejných a soukromých sbírek a na vybraných příkladech ilustruje hlavní proudy a důležité zástupce Metznerbundu, který v meziválečném období tvořil protiváhu národnostně českého spolku Mánes.Metznerbund vznikl v roce 1920 v Československu jako svaz zdejších německých výtvarných umělců, aby prosazoval jejich umělecké, společenské a sociálně-ekonomické zájmy. Stal se jedním z nejdůležitějších a největších uměleckých uskupení tohoto druhu. Obrazy, kresby a plastikyněmeckočeských autorů, např. Karla Maye, Richarda Felgenhauera, Franze Dietla, Erwina Görlacha, Wenzela Franze Jägra nebo Rudolfa Michalika, jsou v Liberci k vidění do konce roku.

Od nitě ke košili

Publikováno: Lis. 3, 2017

do 25. února 2018

Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů

výstava

Muzeum hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu

www.muzeumprahy.cz

Až do února roku 2018 probíhá v Muzeu hlavního města Prahy (Dům U Zlatého prstenu, Týnská ulice) výstava věnovaná středověké módě v Praze a českému textilnímu a barvířskému řemeslu v období 14. až 15. století. Těsné a krátké kabátce, bederní pásy, úzké nohavice a „zobaté střevíce“ – tato móda byla mnohými dobovými mravokárci kritizována coby zvrácený způsob oblékání. Ústředním exponátem výstavy je především unikátní soubor 1593 fragmentů středověkých tkanin objevených archeology v letech 2004–2008. Jedinečné zlomky textilií, které prošly náročnou konzervační procedurou, se podařilo objevit ve středověkých smetištních vrstvách ve vstupních šachtách kolektorů v okolí Jungmannovy, Vodičkovy a Školské ulice, který začal před 13 lety.Nezastupitelné místo mezi vystavenými předměty má také řada textilních nástrojů, výrobních zařízení a repliky oděvů pražských měšťanů ze zkoumané doby. Součástí výstavy jsou filmové dokumenty jednotlivých pracovních postupů a nechybí ani hmatová složka a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé postupy výroby textilu.

Plzeňské hospody

Publikováno: Říj. 25, 2017

do 31. prosince 2017

Plzeňské hospody aneb z pivovaru za štamgasty

výstava

Pivovarské muzeum v Plzni

www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum v Plzni nabízí svým návštěvníkům výstavu o všech oblastech pohostinství v Plzni z konce 19. a počátku 20. století. Expozice nazvaná Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty prostřednictvím hospodské zábavy, štamgastů v hospodě, hostinských a jejich personálu dokumentuje společenský život, atmosféru a náladu v Plzni na přelomu 19. a 20. století. Časově je výstava zpracována až do doby první republiky, samostatný oddíl je věnován první světové válce, která spolu se vznikem samostatného Československa znamenala velký mezník i pro místní pohostinství. V expozici se nachází celá řada atraktivních exponátů – například skleničky s kávovými lžičkami z prvorepublikové restaurace Elektra, původní půllitry, hudební nástroj zvaný „brač“ (plzeňská tambura), notový materiál či stará kuželna. Tyto vzácné předměty pocházejí ze soukromých sbírek potomků plzeňských hostinských.

OPRAVA - Ludvík Salvátor Toskánský

Publikováno: Říj. 25, 2017

Redakce ĎaSu se omlouvá za chybné uvedení termínu konference (in: ĎaS 8/2017) o Ludvíku Salvátorovi Toskánském (1847–1915) - konference se konala jiz v říjnu (13.-15. 10). Čtenářům i organizátorům se omlouváme.

Zrození úředníka

Publikováno: Říj. 18, 2017

23.–24. listopadu 2017

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie

konference

Historický ústav AVČR, Praha

www.hiu.cas.cz

S funkcí úředníka a tudíž i osobou, jíž byla daná gesce svěřena, bývala zpravidla spojována poměrně značná společenská prestiž. Ta však v průběhu staletí s neustále narůstajícím počtem úředníků klesá. Plánovaná konference chce věnovat pozornost počátkům profesionálního úřednického systému a postavě profesionálního úředníka, reprezentanta a přímého realizátora osvícenských změn. Nemělo by jít o medailonky jednotlivých osob, ale případové studie zaměřené na toto téma. Předmětem zájmu bude zejména nižší a střední úřednictvo – státní, městské i vrchnostenské. Seznam přihlášených příspěvků doposud nebyl zveřejněn, nicméně okruhy témat zahrnují teoretické otázky spojené s pojmem byrokracie, dobové představy o vlastnostech a náplni práce ideálního úředníka, systematické vzdělávání a specializace jednotlivých postů v období osvícenství, kariérní postupy, postupy při vyhlašování konkurzů na volná místa, ohodnocení úředníků, každodenní a osobní život, prohřešky či přímo trestnou činnost úředníků, reprezentaci úředníků ve veřejném prostoru apod. 

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz