Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ženy v archeologii

Aktuální číslo

Aktuality

Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy

Publikováno: Úno. 22, 2017

 • do 5. března 2017
 • výstava
 • Národní galerie v Praze, Veletržní palác
 • www.ngprague.cz
Malíř něžné krásy – tak bývá přezdíváno grafikovi, ilustrátorovi a scénografovi především hudebního divadla Janu Zrzavému (1890–1977), který byl v pozdním věku pověstný (kromě svého půvabného a na první pohled rozpoznatelného díla) také charakteristickým bílým plnovousem. Národní galerie do 5. března vystavuje soubor jeho ilustračních kreseb od prvních náčrtků až po definitivní kompozice připravené k okamžitému reprodukování. Vedle Josefa Šímy, Toyen, Josefa Čapka a dalších předních osobností naší výtvarné scény je také zásluhou moderního přístupu Jana Zrzavého, že ilustrace velmi kvalitních knižních počinů světové i české literatury vycházejících v první polovině 20. století byly povýšeny na rovnocenné výtvarné dílo. Mezi jeho nejznámější patří ilustrace k Máchovu Máji a Erbenově Kytici, další důležité ilustrace vytvořil ve druhé polovině padesátých let k Shakespearovým Sonetům a knihám jeho milovaného Julia Zeyera. Grafický kabinet ve Veletržním paláci představuje i výběr z těchto publikací. Méně známou skutečností je, že během téměř třiceti let vytvořil Jan Zrzavý v Národním divadle celou řadu scénických výprav k operním představením. 

Francie a české země v 17. a 18. století: hudební život

Publikováno: Úno. 22, 2017

 • 8. března 2017
 • seminář
 • Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35
 • www.ifp.cz
Ve Francouzském institutu v Praze proběhne 8. března celodenní mezinárodní seminář k problematice recepce francouzské hudby v českých zemích v 17. a 18. století a vzájemných vazeb a ovlivnění obou zemí v hudebním životě: La France et les Pays Tchèques au XVIIe et XVIIIe siècles: croisements et influences dans la vie musicale. Jednání bude probíhat ve francouzštině, tlumočení však bude zajištěno. Předběžný program zahrnuje příspěvky věnované například působení české šlechty ve Francii, zámeckým knihovnám v zemích Koruny české, francouzsko-českým vazbám z pohledu migrace, orchestrálním suitám z lobkowiczkých sbírek či francouzskému repertoáru tabulatur pro drnkací nástroje v souvislosti s kavalírskými cestami české šlechty jako významným způsobem, kterým se tento notový materiál šířil po Evropě. Akce je součástí tříleté spolupráce Centra barokní hudby ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles, prestižní instituce zřizované francouzským ministerstvem kultury), Francouzských institutů v Paříži a Praze a pražské kulturní instituce Collegium Marianum – Týnská škola (mj. pořadatele festivalu Letní slavnosti staré hudby) zacílené na uvádění francouzské hudby v Praze.

Monumenta VIVA 2017

Publikováno: Úno. 22, 2017

 • 9. března 2017
 • seminář
 • Staré Purkrabství, Vyšehrad, Praha
 • www.omniumos.cz, info@omniumos.cz
Seminář Monumenta VIVA 2017 – Projekty záchrany a obnovy památek je tradičním setkáním, které představuje projekty fyzických osob, spolků, obcí, měst a dalších organizací usilující o záchranu a obnovu rozmanitých památek. Pořadatelem je spolek Omnium, které organizuje vzdělávací a osvětové semináře, konference, workshopy a dalších aktivity pro širokou i odbornou veřejnost se vztahem k památkové péči. I letos bude seminář chtít představit funkční a praktická řešení a postupy nejen při samotné záchraně a obnově, ale i financování pro majitele či správce památek, spolky, pracovníky památkové péče, architekty, stavaře, řemeslníky ad. Průběžný program bude postupně zveřejňován na www.omniumos.cz – v plánu zatím je například příspěvek prezentující možnosti využití historického statku jako centra současné umění, záchranu zámku Omleničky či kostela v Bartošovicích v Orlických horách nebo příběh nádraží v Martinicích. Seminář se bude konat 9. března na Starém Purkrabství na Vyšehradě.

Náš císař: výstava k výročí 100 let od úmrtí Františka Josefa I.

Publikováno: Úno. 22, 2017

 • do 12. března 2017
 • výstava
 • Severočeské muzeum v Liberci
 • www.muzeumlb.cz
V roce 1891 měl panující rakouský císař František Josef I. absolvovat návštěvu Liberce, čehož využili dosud neidentifikovaní anarchisté s cílem spáchat na Habsburka atentát. Na železničním náspu v okolí Jeřábu byla odpálena nálož, jež poškodila koleje, po kterých měl přejíždět vlak s panovníkem – k události však došlo několik hodin před průjezdem vlaku a na čin se včas přišlo. Tato historická okolnost nikterak nebrání Severočeskému muzeu v Liberci uspořádat výstavu u příležitosti uplynulých sta let od úmrtí Františka Josefa I. (zemřel 21. listopadu 1916). Naopak – již při zmiňované návštěvě v roce 1891 i podruhé v roce 1906 mocnář toto muzeum osobně navštívil. Na výstavě je proto i návštěvní kniha s jeho podpisem nebo nedávno objevená zdravice od členů obecní rady v Harcově. Panovníka dále připomínají velkoformátové fotografie, dokumenty, umělecké předměty, mince či suvenýry související s císařem. Na výstavě je automatofon na mince, který po vhození pětikoruny hraje rakouskou hymnu. Busta císaře nalezená před 12 lety při hloubení základů nákupního centra na výstavě chybí, bude však součástí budoucí expozice památek, které se ničily z politických důvodů. 

Holokaust a poválečné období z perspektivy rodiny

Publikováno: Úno. 22, 2017

Dva dny v polovině měsíce března budou ve vile Lanna patřit otázkám spojeným s holokaustem a bezprostředně poválečným obdobím z perspektivy rodinného života, kterými se budou zabývat účastníci mezinárodní konference The Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective. Organizátory jsou tři specialistky z předních vědeckých institucí (The Pennsylvania State University, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Deutsches Historisches Institut, Varšava). Program (jenž je zveřejněn na www.jewishhistory.usd.cas.cz) zahrnuje celkem dvacet příspěvků reflektujících některé z konferenčních témat, například rodinu a genocidu, rodinnou korespondenci, válku očima dětí či obnovování rodinných vazeb po válečných událostech. Autory příspěvků budou historikové například z izraelských, německých, britských, polských, amerických, francouzských či maďarských institucí, kteří se zaměřují na zkoumání zmíněných otázek genderovou optikou. Jak vypadal každodenní život rodiny v ghettu včetně rozvodů, o čem vypovídají osobní deníky nebo rané vzpomínky dětí, jaké strategie k přežití rodiny volily a jak se žilo v náhradních rodinách?

 

Slavní detektivové na stopě zločinu

Publikováno: Úno. 22, 2017

Půvabný klasicistní zámeček nedaleko veletržního areálu na Starém Brně byl původně letním odpočinkovým sídlem rodiny Mitrovských, který dal postavit moravský gubernátor a nejvyšší český a první rakouský kancléř Antonín Mitrovský v roce 1779. Nyní v něm probíhají výstavy – ta aktuální představuje nejslavnější fiktivní i skutečné vyšetřovatele a detektivy napříč celým stoletím. Nejstarší období světa zločinu reprezentuje dílo Sira Arthura Conana Doyla a Agathy Christie prostřednictvím geniálního Sherlocka Holmese, noblesního Hercula Poirota a všímavé slečny Marplové. Z českého prostředí pak nechybí pan rada Vacátko (seriál Hříšní lidé města pražského připomíná originální scénář nebo brýle režiséra Jiřího Sequense, kterému výstava věnuje zvláštní pozornost) a československý četník Arazím. Z pozdějšího období majorové Kalaš a Zeman, dále francouzští komisaři Juve, Clouseau, Maigret či Moulin, britští zástupci Barnaby, Bodie a Doyle, jejich američtí kolegové Kojak, Fletcherová a Colombo, z dalších pak Cattani, Moser a Rex. Předměty na výstavu zapůjčila Česká televize a sběratelka Vlaďka Dobiášová – množství mobiliáře, nábytku, kostýmních kompletů a doplňků doplňují zajímavosti o autorech i samotných postavách detektivů. Připraveno je též několik interaktivních detektivních úkolů. 

Ohrožená architektura města Mosulu

Publikováno: Úno. 22, 2017

 • do 31. března 2017
 • výstava
 • Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Praha
 • www.orient.cas.cz
Výstava seznamuje návštěvníky s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenaly ideologicky motivované útoky radikální skupiny Islámský stát. Expozice, v níž se prolíná archeologický a historický výzkum s moderními technologiemi, ukazuje současné možnosti zkoumání architektonických památek „na dálku“, především prostřednictvím dat dálkového průzkumu Země pocházejících například z amerických špionážních satelitních systémů. Zničené mosulské památky tak znovu získávají svou původní, byť virtuální podobu. Tam, kde to dochované podklady umožňují, byly vytvořeny přesné digitální modely staveb. Pramenná základna je však velmi nevyrovnaná: mosulská historická architektura se přes své nesporné umělecké hodnoty nestala předmětem systematické dokumentace a hloubkového studia; od roku 2003 je město z bezpečnostních důvodů západním badatelům prakticky nepřístupné. Některé zaniklé stavby tak nebyly dokumentovány ani jedinou fotografií a je dnes nemožné určit jejich umělecko-historický význam.

Osobnosti ostravské operace

Publikováno: Úno. 22, 2017

Památník Lidice v současné době nabízí několik zajímavých výstav. První z nich jsou Osobnosti ostravské operace ve výstavní síni In Memoriam (končí 30. dubna), zapůjčené z Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Přibližuje osudy čtyř československých a šesti sovětských významných osobností, které se podílely na osvobozování regionu severní Moravy a Slezska v období od března do května roku 1945. Tato oblast byla dobývána velmi těžce a s velkými ztrátami, ale zároveň s cílem nepoškodit Ostravu – není divu, právě zde se vyráběl zbrojní arzenál pro Wehrmacht a s ohledem na poválečnou průmyslovou výrobu bylo Ostravsko důležité i pro sovětskou stranu. Druhá expozice s názvem Děti ve válce (trvá do konce března ve výstavní síni Pod Tribunou) obsahuje fotografie dětí pohybujících se v ozbrojených konfliktech současnosti. Třetí výstava je fotografická i grafická, tentokrát ale zaměřená na reportážní a dokumentární tvorbu dvou tvůrců – fotografa Martina Homoly a kreslíře Michala Fialy: Spectaculum aneb jak se žije umělci (přístupná v Lidické galerii do konce dubna). Pohrává si s otázkou, jak působí principy volné tvorby a propagace nebo reklamy na svého diváka – přesněji řečeno, jak s nimi manipulují.

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz