Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: IZRAEL A PALESTINA

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

politika a minulost stále s větší intenzitou vstupují do našich každodenních životů a vztahů. Ozývají se hlasy, že podobnou míru nezažili po dobu několika desetiletí. Není to však jen zdání? Nebo naopak odraz zoufalé touhy historii oslyšet a politiku neřešit? A má takový postoj opodstatnění či šanci převážit?

Při pohledu na aktuální mapu konfliktů se bohužel nezdá, že bychom se v nejbližší době z historických kontextů mohli snadno vymanit. Souvislostem dění na Ukrajině a v Rusku po ruské válečné agresi se na stránkách ĎaSu věnujeme neustále. Články specialistů průběžně analyzují rovněž poměry na Blízkém východě. Historické pozadí, důvody a okolnosti hrůzného teroristického útoku Hamásu na Izrael z počátku letošního října si ovšem žádá jiný postup, než na jaký jsme v ĎaSu i z odborně analytického pohledu běžně zvyklí. Nikoliv samozřejmě ve vyhraněné interpretaci a jasné deklaraci politického stanoviska, ale ve způsobu uchopení. Tematický „blok“ v tomto čísle tvoří jeden delší text o izraelsko -palestinských vztazích v posledních letech od specialisty na moderní dějiny Blízkého východu Marka Čejky. Měsíčník sice nemůže svou rychlostí reakce na nejčerstvější události konkurovat deníkům ani on-line obsahům, ale ĎaS má v tomto ohledu důležitou „konkurenční výhodu“: vás, trpělivé čtenáře, kteří docení zasvěcený text, byť na něj čekají trochu déle, než nabízejí jiné platformy.

A slíbit vám můžeme, že se i v dalším ročníku vynasnažíme přinášet články, na které se vyplatí počkat. Děkujeme za přízeň!

Hodně sil a zdraví v roce 2024 vám za ĎaS přeje Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz