Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: IZRAEL A PALESTINA

Aktuální číslo

Umění a paměť

Čtyřprocentní zákon a Luník IX

Estetizace veřejného prostoru pod drobnohledem
Klara KOHOUTOVÁ

V  padesátých letech 20. století se začala nová éra architektury zvaná socialistický realismus. Tento nový architektonický styl ovlivnil vizuální ráz převážné většiny československých měst a vyznačoval se jednoduchými liniemi z litého betonu a plochými střechami. Postupně byla do té doby tradiční cihlová technologie nahrazena velkoplošnou panelovou technologií s monolitickými železobetonovými stěnami. Panelový způsob výstavby se stal dominantním v socialistických zemích v šedesátých letech 20. století.

[...]

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz