Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: IZRAEL A PALESTINA

Aktuální číslo

Skryté dějiny žen v koloniální Americe

Amerika jako figurka z míšeňského porcelánu

Personifikované zobrazení Ameriky v raném novověku
anna řičář libánská

Vizuální alegorie byly v raně novověké Evropě velmi populární – ať už se jednalo o alegorie svobodných umění, města, moře, smyslů či planet. Alegorie měly často podobu ženy. V 16. a 17. století rychlé a významné pokroky ve vědě a technologii ukazovaly na rozdíly mezi novým a starým člověkem i obrazem světa. Do tohoto narativu zapadá i „objevení“ Ameriky, které se jako symbol pokroku objevuje například na antverpské rytině Nova Reperta.

[...]

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz