Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Odkaz T. G. M.

Aktuální číslo

Ušlechtilý, dobrý, krásný

Ušlechtilý, dobrý, krásný

Římskokatolická církev a její vztah ke kinematografii v českých zemích mezi lety 1918 a 1948
Michal VEČEŘA

Petr HASAN

Ušlechtilý, dobrý, krásný. Římskokatolická církev a její vztah ke kinematografii v českých zemích mezi lety 1918 a 1948

NFA, Praha 2021, 328 s., 300 Kč, ISBN: 978-80-7004-196-3


Petr Hasan ve své publikaci poodhaluje doposud neprozkoumanou oblast vztahu římskokatolické církve ke kinematografii v Československu do roku 1948. Vychází z důkladných rešerší provedených v nejrůznějších, dosud nevyužitých, archivních fondech organizací a osob, jež byly se zmíněnou problematikou propojené. Autor knihu otevírá kapitolou o vývoji přístupu církve a papežů k technickým vynálezům a modernitě obecně a následně mapuje církevní aktivity ve třech oblastech kinematografie – výrobě, distribuci a uvádění. V rámci těchto tří okruhů autor naplňuje svůj hlavní cíl, totiž podat přehled o stěžejních tématech a popsat genezi s filmem spojovaných aktérů. Zároveň je však takto rozsáhlý záběr svazující, protože v daném rozsahu knihy ne vždy umožňuje jít dostatečně do detailů; to by si vynutilo použití celé sady dalších, metodologicky rozličných nástrojů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz