Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Odkaz T. G. M.

Aktuální číslo

Podnikatelé s lidskou tváří

Podnikatelé s lidskou tváří

Mediální obrazy podnikání 1968–1969
Václav KAŠKA

Československý stalinismus zlikvidoval i malé podnikání a proti podnikatelům jako třídě vedl tvrdý ideologický boj. Avšak období státního socialismu v Československu nebylo jednolité.

Během takzvaného pražského jara, ale i v prvním roce pookupační konsolidace se zobrazování podnikatelů proměnilo. Jak se o nich v letech 1968–1969 na stránkách vlivných médií od Rudého práva přes Mladý svět a Vlastu až po Reportéra psalo? Československé jaro 1968 přineslo pozastavení cenzury i pokusy o decentralizaci hospodářství pod vedením místopředsedy vlády pro ekonomickou reformu Oty Šika. Některé vize „tržního socialismu“ se promítly do návrhu zákona o socialistických podnicích a drobném podnikání z roku 1969, který však již nemohl být realizován. Představy o podobách reformy socialismu byly různé – rozkračovaly se od technokratického řízení experty a manažery až po dělnickou samosprávu. Součástí reformních procesů byla proměna obrazu podnikatelů na stránkách tisku zbaveného cenzury. Po roce 1948 byli prezentováni výrazně negativně jako bezcitní vykořisťovatelé spjatí se zavrženou érou první československé republiky a imperialistickým Západem, a tudíž jako nepřátelé nového režimu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz