Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Odkaz T. G. M.

Aktuální číslo

Místa paměti velkého pokoření osmanské velmoci

Místa paměti velkého pokoření osmanské velmoci

Zdeněk HOJDA

ZENTA A KARLOVICE, DVĚ JMÉNA A DVĚ MÍSTA, která se už vytratila z obecné paměti. Nacházejí se v dnešním Srbsku, přesněji ve Vojvodině. U Zenty (dnes Senta) utrpěla Osmanská říše před 325 lety, 11. září 1697, svou nejtěžší vojenskou porážku, která jí po podpisu mírové smlouvy 26. ledna 1699 v Karlovicích (dnes Sremski Karlovci) přinesla ztrátu obrovských území na Balkáně. Nebudu zde líčit dění na bojišti u řeky Tisy, učinil tak například Vít Vlnas ve své knize o Evženu Savojském. To nejpodstatnější: císařská armáda pod velením svého legendárního vojevůdce, „šlechetného rytíře“ prince Evžena dokonale využila momentu překvapení a zaútočila na turecký tábor, když se část vojska právě přesouvala přes řeku. Výsledkem byly naprostá porážka a zcela „nešlechetný“ masakr armády Mustafy II., jenž byl nucen přistoupit na podmínky vítězů a umožnit obnovu Uherského království víceméně v rozsahu před rokem 1526.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz