Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání „české Afriky“

Aktuální číslo

recenze

Stoletá válka

Věra SOUKUPOVÁ

Boris BOVE

Stoletá válka

Přeložil Jan Lockenbauer, Karolinum, Praha 2021, 228 s., 310 Kč, ISBN: 978-80-246-4772-2


Kniha poněkud mate názvem. Ve skutečnosti představuje zkrácenou verzi titulu Období stoleté války, jejž francouzský medievista napsal pro třináctidílnou řadu Dějiny Francie (Paříž 2009). Práce přeložená nyní do češtiny vznikla jako výsledek úsilí zaměřeného na syntézu domácích dějin pozdního středověku, z čehož je zřejmé, že se Bove nepřidává k řadě historiků vojenství, jako jsou ...

‣Více

Polská republika a otázka Podkarpatské (Zakarpatské) Rusi 1938–1939

Miroslav TOMEK

Dariusz DĄBROWSKI

Polská republika a otázka Podkarpatské (Zakarpatské) Rusi 1938–1939

Přeložila Petruška Šustrová, ÚSTR, Praha 2021, 512 s., 530 Kč, ISBN: 978-80-88292-92-0


Polský historik Dariusz Dąbrowski se věnuje středoevropskému dění let 1938–1939 z málo známé perspektivy. Popisuje snahy Varšavy a Budapešti o vytvoření společné karpatské hranice, která by vznikla připojením území Podkarpatské Rusi k Maďarsku. Cílem polských představitelů tehdy bylo vytvořit širší protiněmeckou koalici na půdorysu takzvaného Mezimoří ...

‣Více

Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem

Kapitoly z pražské toponymie
Bohumil MELICHAR

Martina PTÁČNÍKOVÁ

Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem. Kapitoly z pražské toponymie

Academia, Praha 2021, 348 s., 425 Kč, ISBN: 978-80-200-3216-4


Přijedete-li do Prahy, stále se vám může velmi snadno stát, že někdo z místních navrhne místo schůzky na „Stalinu“ nebo u „Fučíkárny“, ačkoli Josif Stalin z návrší na Letné dávno zmizel stejně jako Julius Fučík ze Stromovky. Turbulentní dějiny 20. století znamenaly příklon hned k několika silným ideologickým myšlenkovým ...

‣Více

Nešťastná revolucionářka

Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885–1969)
Vojtěch ČURDA

Stanislav HOLUBEC

Nešťastná revolucionářka. Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885–1969)

NLN, Praha 2021, 456 s., 344 Kč, ISBN: 978-80-7422-809-4


Biografie historika a sociologa Stanislava Holubce znovu oživila jméno pozapomenuté levicové aktivistky, političky i vědecké popularizátorky Luisy (Aloisie) Landové-Štychové. Autor, doposud známý spíše konceptuálními pracemi vztahujícími se například k sociologii meziválečných dělnických vrstev (Lidé periferie: Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době, Plzeň 2010) nebo průzkumu české ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz