Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání „české Afriky“

Aktuální číslo

Nešťastná revolucionářka

Nešťastná revolucionářka

Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885–1969)
Vojtěch ČURDA

Stanislav HOLUBEC

Nešťastná revolucionářka. Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885–1969)

NLN, Praha 2021, 456 s., 344 Kč, ISBN: 978-80-7422-809-4


Biografie historika a sociologa Stanislava Holubce znovu oživila jméno pozapomenuté levicové aktivistky, političky i vědecké popularizátorky Luisy (Aloisie) Landové-Štychové. Autor, doposud známý spíše konceptuálními pracemi vztahujícími se například k sociologii meziválečných dělnických vrstev (Lidé periferie: Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době, Plzeň 2010) nebo průzkumu české paměti v transformačním období (Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace, Dolní Břežany 2015), se poprvé pustil na pole historické biografie. Zatímco životopisů levicových intelektuálů a představitelů komunistického režimu už podle něj v posledním desetiletí vznikl relativně velký počet, ve zpracování osudů ženských osobností levicového spektra se nachází ještě mnoho bílých míst. Jako hrdinku své knihy si navíc vybral ženu, která stála spíše na politickém okraji a jejíž mocenský vliv byl zanedbatelný v porovnání s jinými protagonistkami socialistické diktatury.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz