Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rusko a Ukrajina

Aktuální číslo

Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy

Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy

Jan MERVART

Jakub ŠLOUF

Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy

Academia – ÚSTR, Praha 2021, 214 s., 295 Kč, ISBN: 978-80-200-3288-1


Nová kniha Jakuba Šloufa navazuje na autorovy dlouhodobé badatelské aktivity, jež byly doposud zaměřeny především na protest obyvatelstva proti měnové reformě v metropoli západních Čech. Plzeňské události jsou obecně v historiografii pojímány jako nejznámější vystoupení československých občanů proti zformované stalinské diktatuře. Často bývají řazeny k obdobným revoltám pracujících ve východním bloku, jako byla například stávka stavebních dělníků ve východním Berlíně v červnu 1953. Zdálo by se tak, že recenzovaná monografie je jen skromným příspěvkem do diskuse o událostech tohoto typu. Autorův přístup je ovšem ambicióznější a jeho kniha věnovaná na první pohled dílčímu výseku českých dějin je znatelně mnohovrstevnatější.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz