Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rusko a Ukrajina

Aktuální číslo

Pod jedním nebem

Pod jedním nebem

K výstavě o „světě Stonehenge“
Tomáš GAUDEK

V únoru 2022 byla v Britském muzeu zahájena výstava, jež se bez nejmenších pochyb zařadí k nejinspirativnějším výstavním počinům tohoto roku – ano, jsem si vědom, že stojíme teprve v jeho první polovině, nicméně zde není nutno šetřit chválou.

Název výstavy Svět Stonehenge (The World of Stonehenge) by snad mohl působit jako zdůraznění primárně ostrovního zaměření, kurátoři však velmi důsledně vybalancovali přehlídku britských a irských artefaktů odkazy na umění kontinentální a neopomněli zdůraznit jednotu či propojenost neolitického světa. Ostatně erbovní památkou výstavy není silueta pláně u Salisbury, ale teprve nedávno nalezený sasko-anhaltský Disk z Nebry (uložený v Halle an der Saale, Landesmuseum für Vorgeschichte).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz