Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ROPA

Aktuální číslo

Když zemře kníže…

Když zemře kníže…

O pohřbu polního maršála Jana I. Josefa z Lichtenštejna
Daniel LYČKA

Jan I. Josef, kníže z Lichtenštejna, patřil k významným mužům z řad vysoké aristokracie habsburské monarchie, aktivně sloužícím císaři a zemi během válek s revoluční Francouzskou republikou a posléze s Napoleonovým císařstvím. Kníže Metternich o něm napsal: Považuji za povinnost načrtnout zde portrét knížete z Liechtensteina, který byl jedním z nejčestnějších mužů té smutné doby. Narodil se jako voják, ale chyběly mu vlastnosti státníka. Byl plný horlivosti konat dobro, obdařený pozoruhodnou oduševnělostí čelit všem překážkám s odvahou. Chyběla mu ale chladnokrevnost nezbytná pro posuzování lidí i věcí v pravém světle. Již v roce 1805 podlehl kouzlu osobnosti, kterým Napoleon dokázal působit na všechny, které si chtěl ve svém zájmu získat. Kníže Jan viděl v Napoleonovi pouze vojáka a jako takový věřil, že se s ním může měřit…

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz