Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Formování veřejného prostoru

Aktuální číslo

Století orientalistiky

Století orientalistiky

Bronislav OSTŘANSKÝ, editor seriálu

Letos v lednu uplyne rovných sto let od chvíle, kdy se tehdejší Národní shromáždění republiky Československé usneslo na Zákonu č. 27/Sb. o zřízení Ústavu Slovanského a Orientálního. V paragrafu druhém se tam praví, že Orientální ústav jest samostatný a samosprávný ústav se sídlem v Praze, jehož účelem jest pěstovati a budovati vědecké a hospodářské styky s Orientem. Vznik Orientálního ústavu, který iniciovali přední čeští orientalisté, by se neobešel bez osobní podpory prezidenta T. G. Masaryka, jemuž ústav vděčí i za počáteční finanční výpomoc.

Od založení ústavu de iure do počátků jeho vědecké činnosti uplynulo několik let, během nichž se zakladatelé museli shodnout na koncepci i organizační struktuře, tudíž teprve koncem roku 1927 jmenoval prezident prvních 34 členů ústavu a v roce 1929 začal ústav vydávat vědecký čtvrtletník Archiv orientální, jenž si vydobyl mezinárodní uznání a vychází dodnes. V prvorepublikovém období ústav sestával ze dvou částí, kulturní a hospodářské. Zatímco kulturní odbor pořádal přednášky, vedl jazykové kurzy a vydával odborné publikace, odbor hospodářský byl prakticky nápomocen budování obchodních styků nového státu se zeměmi Orientu.

Jednou z nejvýraznějších postav, která stála u zrodu ústavu, byl profesor Alois Musil (1868–1944). Spolu s dalšími musel opakovaně vysvětlovat, proč by měla malá a ve středu Evropy se nacházející republika vůbec pěstovat orientální studia. Ve stati „Naše úkoly v orientalistice a v Orientu“ napsal: Malý náš stát snaží se upraviti své styky s cizinou, i musí proto vybudovati základy těchto styků doma. Značnou část významné pro nás ciziny tvoří orient, a to jak blízký, tak daleký. V orientě stála kolébka veškeré naší vzdělanosti, do orientu jsme vyváželi přečetné své výrobky, orient nám prodával a bude prodávati suroviny. (…) I jest naší povinností, bychom základy styků s orientem důkladně vybudovali, zájem pro orient u nás a pro nás v orientě budili a pěstili. (…) A dospěli tak k vážnosti nejen na poli kulturním, ale i národohospodářském. (…) Neboť: Kdo stále jen doma sedá, má domácí jen rozum.

Otázky, na co je orientalistika dobrá a jaký z ní plyne užitek, ani po sto letech neberou konce. Užitečnost či naopak domnělá nepotřebnost orientalistů bývá nezřídka akcentována v časech, kdy se to či ono „orientální téma“ dostane na čas do centra mediální pozornosti, což byl například případ bouřlivých českých debat o islámu a muslimech z doby tzv. migrační krize, nebo současné, často vyhrocené polemiky o Číně, které mají širší politické konotace. Stoleté výročí ústavu je příležitostí k pokusu nabídnout na otázku po významu orientalistiky konkrétní odpovědi.

Vynášet kategorické soudy o „orientalistice“ je ošidné, neboť i tento samotný pojem se stal již téměř bezobsažným. I původní geograficky vymezené obory jako sinologie, indologie či arabistika se ostatně stále častěji stávají spíše zastřešujícím termínem pro odborníky mnoha různých specializací, jejichž společným jmenovatelem bývá znalost jazyka, kontextu a reálií daného regionu. Seriál, který tímto číslem otevíráme, má za cíl přiblížit, jak Češi poznávali vybrané části Orientu, ale zároveň to, čemu se vědečtí pracovníci Orientálního ústavu aktuálně věnují.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz