Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Formování veřejného prostoru

Aktuální číslo

Milánská pětidenní revoluce a její pomník

Milánská pětidenní revoluce a její pomník

Zdeněk HOJDA

CINQUE GIORNATE – TO JE PĚT DNŮ MILÁNSKÉHO POVSTÁNÍ mezi 18. a 22. březnem roku 1848. Lombardie s Milánem byla od roku 1714 vcelku bezproblémovou součástí habsburské monarchie. Na počátku roku 1848 panovala ale i tam víc než výbušná atmosféra. Když 17. března dorazily z Vídně zprávy o pádu kancléře Metternicha, sešla se následující den před místodržitelským palácem zprvu pokojná demonstrace, požadující liberalizaci poměrů. Klidný charakter shromáždění brzy přerostl v potyčky, padly výstřely a první oběti. Rakouská posádka pod velením maršála Radeckého se opevnila v Castello Sforzesco a snažila se kontrolovat přístupy do města, třetí den vyrostly všude barikády. Pátý den uznal Radecký bezvýchodnost situace a vojsko opustilo Milán směrem do bezpečí pevnostního čtyřúhelníku u Verony. K „obnovení pořádku“ došlo teprve po více než čtyřech měsících, po Radeckého vítězství nad Karlem Albertem Savojským u Custozy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz