Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ať žije Bělorusko!

Aktuální číslo

knihovnička

Husité a překračování hranic

Jan ČERVENKA

Ondřej z Řezna

Husitská kronika. Dialog o českém kacířství

Přeložily Soňa Černá a Jana Zachová, Argo, Praha 2019, 344 s., 328 Kč, ISBN: 978-80-257-3076-8


Ondřej VODIČKA

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

NLN, Praha 2020, 276 s., 269 Kč, ISBN: 978-80-7422-703-5


Dušan COUFAL

Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433

Filosofia, Praha 2020, 652 s., 490 Kč, ISBN: 978-80-7007-620-0


Při výzkumu husitství byl dlouho opomíjen ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz