Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Moře morů

Aktuální číslo

Uvážlivý poutník husitskou krajinou

Uvážlivý poutník husitskou krajinou

Stanislav BÁRTA

Petr ČORNEJ

Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka

Paseka, Praha 2019, 844 s., 790 Kč, ISBN: 978-80-7432-990-6


Málokdo by asi čekal, že v něm četba historické knihy vzbudí touhu vypravit se na podvečerní procházku mezi sudoměřské rybníky, aby na vlastní oči spatřil poetický obraz mizejících červánků na potemnělé obloze, proti níž se tyčí obrys památníku jedné středověké šarvátky. Ne náhodou volím na úvod jeden z obrazů, kterými brilantní vypravěč protkal svoji knihu. Do značné míry totiž vypovídá o způsobu, jakým Petr Čornej přistoupil ke své látce. Jeho Jan Žižka je právě takovým monumentem v pozdně středověké krajině. Skrze její vykreslení se snaží dobrat přesných kontur svého hrdiny, aby se posléze čtenářům pokusil představit i jeho tvář. Suché životopisné schéma Čornej nahradil pozornou přípravou scény, osvětlením dobových souvislostí, představením osob a jejich motivací, a teprve na takto připravenou půdu nechal vstoupit titulní postavu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz