Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Moře morů

Aktuální číslo

Justiniánský mor

Justiniánský mor

Stav bádání o jedné z největších morových pandemií
Pavla GKANTZIOS DRÁPELOVÁ

Císař Justinián, který vládl v letech 527–565, se zapsal do evropské historie jako jeden z nejvýznamnějších vládců Byzantské říše. V období jeho vlády došlo k znovudobytí Itálie a dalších držav v západním Středomoří, kodifikaci zákonů (Corpus Iuris Civilis), významným mincovním reformám a rozsáhlé architektonické výstavbě na různých místech říše. I proto se o jeho vládě hovoří jako o zlatém věku a někdy bývá považován za posledního císaře, jehož rodným jazykem byla latina. Navzdory tomu v letech jeho vlády došlo k četným přírodním katastrofám a řadě povstání (např. povstání Níká v roce 532). S obdobím Justiniánovy vlády je také spojeno propuknutí morové pandemie, která se rozšířila po celém Středomoří, Malé Asii, Blízkém východě a víceméně celé západní Evropě. Podle písemných pramenů se touto nemocí nakazil i sám Justinián a jeho stav byl tak vážný, že se rozšířila zpráva o jeho údajném skonu v důsledku této nemoci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz