Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zámecká divadla

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v českých zemích patří návštěvy hradů a posléze i zámků od dob romantismu k letním měsícům téměř neodmyslitelně. Přijměte proto pozvání do těch částí zámeckých areálů, které stály donedávna – až na několik nejreprezentativnějších výjimek – mimo zájem návštěvníků. Řeč je o zámeckých divadlech, známých širší veřejnosti bohužel hlavně díky dlouholetému sporu o otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Zámecká divadla však představují svébytný fenomén, jehož šíři a hloubku je dnes možné pouze částečně rekonstruovat na základě nemnoha dochovaných pramenů. Často jsou to popisy představení, programy, partitury, zbytky kostýmů, ale také stavební průzkumy, které objeví staré divadlo třeba v současné zámecké knihovně… Jak moc byla zámecká divadla pro šlechtické prostředí důležitá? A jak taková představení vznikala či vypadala? Dodnes se v České republice zachovala zámecká divadla v řádu jednotek lokalit. Tematický blok v tomto čísle vám představí většinu z nich. A na cestách vás může také inspirovat ďasovská příloha Léto s historií 2019, kde najdete tipy na výlety po českých zemích.

V politice i žurnalistice se o létu hovoří jako o „okurkové sezoně“. Letos to na úplný klid na politické frontě nevypadá. I proto jsme zařadili text o aktuálním dění v maďarské občanské a akademické sféře a rovněž rozhovor s hungaristou Evženem Gálem. A ještě dovolte upozornění, že avizované pokračování článku o Athénách bude zařazeno do dalšího (zářijového) čísla.

Pěkné léto nejen v zámeckých a hradních areálech

vám za redakci přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz