Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rukopisy a česká identita

Aktuální číslo

Hlína a kamení

Hlína a kamení

Hlína a kamení

kolokvium

Centrum pro studium středověku FF UK v Praze www.css.ff.cuni.cz


Tradice mezioborových kolokvií CSS FF UK určených odbornicím a odborníkům na středověk v časově i prostorově širokém slova smyslu má zdroj ve snaze zástupců různých specializací, oborů a pracovišť hledat pole vhodná pro přínosnou společnou práci. Záhy se kolokvia ustavila jako platforma otevřená medievistům z celé ČR. Hlína a kamení jsou nyní takovým polem: hlína vzniká z mrtvých těl, rodí se v ní život.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz