Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Česká místa slávy

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Kapitoly z dějin cestovního ruchu

Marie Kulichová

Záměrem kolektivní monografie, na níž se podílelo celkem jedenáct autorů, bylo podle editora Jana Štemberka nejen ukázat tematickou šíři této interdisciplinární látky a nabídnout odpovědi na některé otázky, ale i poskytnout inspiraci dalším badatelům. Těžiště zájmu autorského kolektivu přitom leží v dějinách cestovního ruchu 20. století.

...

Jan Štemberk a kol., Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze, Pelhřimov 2012, 222 s., 210 Kč

‣Více

Havelské Město pražské ve středověku

Historie – archeologie – stavební historie
Jiří Doležel

Havelské Město náleží bezesporu k nejvýrazněj­ším i nejvíce komplikovaným fenoménům středověké Prahy. Formálně vytříbený útvar rozlehlých pravidelných bloků kolem kostela svatého Havla při jihovýchodním okraji Starého Města s výstavnými věžovými domy poutal vždy pozornost historiků, urbanistů, architektů i archeo­logů.

...

Martin Musílek a kol., Casablanca, Praha 2012, 429 s., 349 Kč

‣Více

Lidové milice 1948–1969

Nelegální armáda Komunistické strany Československa
Petr Cajthaml

Lidové milice patří mezi nejčastěji zmiňované symboly vlády Komunistické strany Československa. Existence ozbrojených stranických oddílů, které nebyly nikdy legitimizovány, slouží v českém veřejném prostoru jako jeden z klíčových argumentů pro tvrzení o násilném charakteru komunistické moci a totalitním charakteru období, v němž v Československu vládla.

...

Jiří BAŠTA, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, 408 s., 230 Kč

‣Více

Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?

Právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem
Hedvika Kuchařová

Není nijak objevným konstatováním, že kromě politické a mecenášské činnosti tvořila nezanedbatelnou součást života raně novověkých šlechticů péče o majetkové a finanční záležitosti a s tím spojené soudní spory. Život některých aristokratických jedinců byl natolik pestrý a pokrýval tolik oblastí, že ani výtečná monografie nemůže vše zachytit v úplné šíři, a badatelé z dalších oborů se tak mají stále k čemu vracet. Řeč je o Františku Antonínu hraběti Šporkovi, jehož ...

‣Více

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice

Kapitoly z moderní české toponymie
Doubravka Olšáková

Zcela neprávem unikla pozornosti historiků publikace dokládající moderní trendy české toponymie. Žádný jiný obor totiž nereflektuje proměnu historické paměti – a její interakci s politikou – lépe než tato nauka o místních zeměpisných jménech. Kniha zachycuje pro 20. století charakteristický vývoj moderní společnosti, pro niž pojmenování místa, vesnice či ulice již není prostředkem, jak nejlépe vystihnout jeho charakteristiku, ale stává se prostředkem přisvojení – přisvojení nejen toho kterého místa, ale i jeho paměti ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz