Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Spravedlivá společnost: Ideál? Teorie? Utopie?

Aktuální číslo

řeč šlechtických sídel

Zámek Jana Adama z Questenberka v Jaroměřicích nad Rokytnou

Místo vzpomínek a sebeprezentace
Rostislav Smíšek

K životním dílům Jana Adama z Questenberka (1678−1752), potomka kupeckého rodu původem z Kolína nad Rýnem, který přišel do českých zemí koncem 16. století, patří honosná barokní rezidence s rozlehlým parkem v Jaroměřicích nad Rokytnou. Patrně již v průběhu kavalírské cesty po jihozápadní Evropě v letech 1696−1699 začal mladý hrabě vážně uvažovat o přestavbě zastaralého sídla, jež zdědil po svém otci. Rozhodnutí šlechtice nemalou měrou ovlivnila nádhera královské ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz