Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hudba jako revolta

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

František ČERNÝ: Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989)

Martina Poliaková

Poslední svazek pamětí významného českého teatrologa a také prvního polistopadového děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy patří mezi memoáry, které díky subjektivnímu ohlédnutí za prožitou dobou nabízejí cenné a velmi živé vyprávění. Spolu s knihou Divadlo v bariérách normalizace 1968–1989 (Praha 2008) vytváří tato kniha mnohovrstevnatý obraz doby od konce šedesátých let po počátek let devadesátých. Volně navazuje na Černého vzpomínání na dětství a mládí v knize Ve městě u ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz