Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dobrodružství na dalekém severu

Aktuální číslo

O významu slova „rekonstrukce“

O významu slova „rekonstrukce“

Staroměstská radnice a Mariánská Týnice
Miloš SOLAŘ

V souvislosti s obnovou historických staveb jsme si zvykli užívat slovo "rekonstrukce". Až na výjimky jsou však taková vyjádření obvykle věcně zavádějící. Pojem „rekonstrukce“ se nepřekrývá s opravou. Má svůj jednoznačný význam — nebo lépe řečeno významy dva. V tom prvním znamená přestavbu. Tomuto významu odpovídá i anglické reconstruction a německé die Rekonstruktion. Při trpném převodu z češtiny se pak cizinci diví, proč vlastně chceme památku přestavovat, když je tak vzácná. V druhém významu znamená slovo „rekonstrukce“ uvedení do původního stavu či jeho znázornění. Kriminalisté při vyšetřování přistupují k rekonstrukci trestného činu. V odborné literatuře bývá ilustrována zaniklá podoba hradu kresebnou rekonstrukcí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz