Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dobrodružství na dalekém severu

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Justine FAURE: Americký přítel

Československo ve hře americké diplomacie 1943—1968
Jiří ELLINGER

Nová ediční řada Válka a mír v moderní době Nakladatelství Lidové noviny přináší jako svůj druhý svazek překlad disertační práce mladé francouzské historičky Justine Faure. Nedá se však jednoznačně říci, že by redakce měla při výběru titulu šťastnou ruku. Americký přítel je knihou nevyrovnanou, která sice nabízí některá zajímavá analytická místa, ale bohužel též banální chyby, kolísavou úroveň jednotlivých kapitol i nepříliš pevnou stavbu celkové koncepce.

Ambice knize nechybějí: podtitul ...

‣Více

Neco P. NECOV: Dějiny Vojvodova

Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku
Lenka BUDILOVÁ

Nestává se příliš často, aby za hranicemi Bulharska vyšla monografie pojednávající o bulharském tématu. Kniha Dějiny Vojvodova, která u nás nyní vychází, je pozoruhodná v několika ohledech. Předkládá českému čtenáři primární pramen, autentický překlad rukopisných dějin české vesnice v Bulharsku. A navíc se díky péči editorů, kteří samotné Dějiny Vojvodova doplnili o řadu dalších textů — odborných statí, přepisů rozhovorů, dobových dokumentů a dalších materiálů — nabízí shrnutí problematiky jedné české krajanské ...

‣Více

Jiří LOUDA — Blanka ZÁZVORKOVÁ: Zmizelé Čechy — Vrchlabí

Petr Havel

Srdce lokálních patriotů se zpravidla rozbuší, spatří-li na pultě knihkupcově publikaci o "rodné hroudě". Musí se ovšem jednat o vlastence alespoň částečně "zapadlé", jakými obyvatelé Vrchlabí jsou. Zatímco rodilí Pražané bývají při návštěvě antikvariátu zavaleni knihami z regálů plných pragenzií, lidé z venkovských oblastí aby "prstíčkem a špendlíkem...". Publikace Zaniklé Vrchlabí, která vyšla jako součást řady podobných prací v nakladatelství Paseka (několikasvazková Praha vyšla první), podává stručnou historii města především ...

‣Více

Rozchod 1948

Rozhovory s českými poúnorovými exulanty
Marie ŠTEMBERKOVÁ

Název této knihy není povelem, nýbrž konstatováním skutečnosti, jež pro jejích dvanáct protagonistů nastala po únorovém převratu 1948. Rozešli se do všech koutů světa a po svízelných začátcích zakotvili v západní Evropě, Americe, nebo dokonce až v Austrálii. Všichni se dobře uplatnili v oborech, které si zvolili či které přijali za své v důsledku nečekaného sledu událostí.

O exilovém časopise Svědectví a jeho redaktoru Pavlu Tigridovi má alespoň nějaké ponětí ...

‣Více

Eduard MAUR: Paměť hor

Šumava — Říp — Blaník — Hostýn — Radhošť
Petr ČERNIKOVSKÝ

Slavnostní položení základních kamenů Národního divadla v květnu 1868 představovalo nejen vrcholný okamžik národních festivit 60. let, ale v jistém smyslu také zhuštěný výčet charakteristických rysů české historické kultury období masového národního hnutí. Pro badatele, který si programově klade otázky po vztahu mezi formováním moderní nacionální ideologie a "posvátnými horami" Čechů a Moravanů, sotva existuje spektakulárnější výchozí bod. Eduard Maur ze zmíněné události právem učinil tematické ohnisko své knihy, kterou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz