Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dobrodružství na dalekém severu

Aktuální číslo

dějiny a věci

Toaletní papír a jeho politická symbolika

Královský reskript z roku 1871
Luboš VELEK

Politika jako každá oblast lidského jednání si potrpí na užívání symbolů ať už v rovině konkrétních rozhodnutí, gest či utváření kolektivní paměti, spjaté například se symbolikou míst (hory) či určitých událostí (památné bitvy). Některé z těchto symbolů v politice jsou přitom vyhrazeny pouze jejím vrcholovým aktérům, jiné jsou naopak výrazem názorů a postojů širšího obecenstva. V některých případech se obě roviny mohou i prolnout a jistý čin politického předáka se ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz