Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dobrodružství na dalekém severu

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Další ze série pravidelně uveřejňovaných historických fotografií ateliéru Šechtl&Voseček je až do konce října k vidění v táborském muzeu na náměstí Mikuláše z Husi. Tentokrát mohou návštěvníci spatřit soubor zhruba stovky fotografií z let 1876 až do poloviny 20. století, věnovaných 140. výročí založení České vyšší hospodářské a hospodářsko-průmyslové školy zemské v Táboře. Více o výstavě a práci ateliéru na adrese sechtl-vosecek.ucw.cz. (lic)

  • Nové badatelské pracoviště orientované na česko-německé vztahy vzniklo v červnu 2006 v Ústí nad Labem. Společnost Collegium Bohemicum má sloužit společným odborným potřebám města, Univerzity J. E. Purkyně a Společnosti pro dějiny Němců v Čechách. Nová instituce bude sdílet sídlo s městským muzeem v rekonstruovaném historickém komplexu budov v centru Ústí. Společnost se ostatně chystá s muzeem rozvíjet úzkou spolupráci. Hodlá tak navázat na dlouholetou součinnost výše zmíněných subjektů, která přinesla úspěchy v bádání o dějinách Němců v českých zemích i o česko-německých vztazích. Společnost se rovněž chystá podpořit akreditaci univerzitního historického studia s tímto zaměřením. (jde)

  • Na pultech sítě prodejen Levné knihy se již po nějakou dobu objevují kromě knih a hudebních CD také filmy na nosičích DVD. Lze mezi nimi nalézt skutečné poklady světové kinematografie. Po vydání série snímků Ingmara Bergmana se režisérem s nejpočetněji zastoupenou tvorbou stal Akira Kurosawa (1910—1998). Symbolicky sedmým titulem z autorovy filmografie, uvedeným do prodeje, je jeden z jeho vrcholných filmů, klasický snímek Sedm samurajů (1954). Historický příběh zasazený do Japonska přelomu 15. a 16. století vypráví o rolnících, kteří si na ochranu vesnice před lapky najmou sedm bojovníků. Japonský režisér se inspiroval i americkými westerny, ale v jeho podání se dobrodružný děj harmonicky prolíná s hlubším filosofickým podtextem. Samurajské tradice se střetávají nejen s pragmatismem rolníků, ale čestné umění meče začíná podléhat i nastupujícímu střelnému prachu.

Celé Kurosawovo dílo je stálým zdrojem inspirace i napodobování. Paradoxně proslulejším než originál se tak stal hollywoodský remake Johna Sturgese Sedm statečných (1960). Možná také proto stojí nesestříhaný, tříapůlhodinový vzor známého westernu za shlédnutí. (jde)

  • První čeští jezuité odcházeli do misií v Číně, Brazílii a dalších zemích až po skončení třicetileté války. Během jediného století jich z Čech odešlo 160. Čeští misionáři vynikali jako cestovatelé, objevitelé a kartografové, ale zajímali se také o dějiny a kulturu kmenů, mezi nimiž pracovali. Při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy pořádá Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty UK spolu s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova a Galerií města Trutnova výstavu s názvem Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé. Expozice dokumentuje životní osudy některých misionářů v Latinské Americe, Číně nebo na Filipínách. Je doplněna řadou originálních map a dalšími dokumenty. Výstava v předsálí Geografické knihovny potrvá do 22. září 2006. (jde)

  • Přehrady Fojtka (též Mníšecká) a Mlýnice na Albrechtickém potoce v Jizerských horách oslavují letos sto let od svého dokončení. Projekty k oběma z nich vypracoval profesor Otto Intze, stavbu financovalo Liberecké Vodní Družstvo a provedla ji v letech 1904—1906 firma Rella z Vídně za více než milion rakouských korun. Přehrady byly postaveny jako ochrana před povodněmi a ke stabilizaci průtoků v Jeřici a Lužické Nise. Ve dnech 26. a 27. srpna 2006 proběhnou v obcích Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích oslavy "upomínající na krásu historických vodních děl a technický um našich předků". Zájemci si budou moci také mimo jiné zakoupit První českou kroniku obcí Mníšek a Fojtka (1381—2004), kterou vydal Mníšek v rámci připomínek své 625 let dlouhé historie. (ivc)

  • Přírodovědecké metody ve službách archeologie je název každoroční pracovní konference, kterou organizuje Moravské zemské muzeum v Brně a Archeologický ústav SAV v Nitře, ve spolupráci s dalšími institucemi. Každá konference a následně vydaný sborník Ve službách archeologie/In Service to Archaeology je věnována významnému badateli u příležitosti jeho životního jubilea. Základním tématem konferencí je uplatňování přírodovědeckých metod v archeologii. K počátečnímu hlavnímu úkolu využití geofyzikálních metod, letecké prospekce, geologických a petrografických metod při studiu štípané industrie, keramiky i stavebního materiálu a dále antropologických analýz lidských pozůstatků, postupně přibyly další okruhy.

Tradičními vydavateli přehledných a znamenitě provedených sborníků jsou Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda a Matej Ruttkay. Nyní vyšel již sedmý svazek, který obsahuje 42 zajímavých pojednání rozdělených do sekcí letecká archeologie, archeogeofyzika, geoarcheologie, archeobotanika, archeozoologie, antropologie, metalurgie, astroarcheologie, egyptologie a klasická archeologie. Již pouhý výčet těchto sekcí svědčí o široké škále přírodovědeckých metod aplikovaných v České republice a na Slovensku a také o úzké provázanosti archeologie, egyptologie a klasické archeologie s přírodními vědami.

Dosud poslední konference Přírodní metody ve službách archeologie (VIII) se konala ve dnech 5.—7. června 2006 ve Staré Lesné, a to při příležitosti životního jubilea prof. Alexandra Ruttkaye, ředitele Archeologického ústavu SAV v Nitře. Autoři příspěvků vyhodnotili některé současné archeologické nálezy především z České republiky, Slovenska a Egypta, podali výsledky svých geofyzikálních měření, seznámili s objevy pravěkých, raně dějinných a středověkých lokalit leteckou archeologií, zabývali se antropologickou a bioarcheologickou analýzou kosterního materiálu, pojednali o petrografických rozborech vybraných nálezových celků, promluvili o restaurátorských pracích nebo třeba i o rekonstrukci stravy v pravěku.

Konference Přírodovědecké metody ve službách archeologie patří od roku 1998 k našim významným vědeckým setkáním s účastí více než stovky odborníků a studentů z České republiky a Slovenska. Výpravné sborníky Ve službách archeologie (I—VII) s podrobnými anglickými shrnutími potom představují zásadní publikace svého zaměření u nás i v zahraničí. (bv)

  • Hardegg s necelou stovkou trvale žijících obyvatel je nejmenším městem Rakouska. Leží na soutoku Dyje a potoka Fugnitz — asi dvanáct kilometrů jihovýchodně od Vranova nad Dyjí. Městečku s farním kostelem svatého Víta z první poloviny 13. století dominuje hrad vystavěný ve 12. a 13. století a přestavěný začátkem 20. století. Na hradě sloužícím po několik staletí k ostraze staré zemské hranice jsou dnes umístěny památky na Maxmiliána Habsburského, mexického císaře popraveného v roce 1867. Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Hardegg je výchozím bodem turistických cest do rakouského národního parku Thayatal. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz