Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Sport a politika

Aktuální číslo

Hračky nejkřesťanštějších králů

Hračky nejkřesťanštějších králů

Modely pevností v Musée des plans-reliefs
Vít Vlnas

V Tuilleriích se nalézá model Namuru, napsal 6. října 1695 vojenský inženýr Vauban ministru války Louvoisovi. Byl bych Vám zavázán, kdybyste tam se mnou zašel. Seznámím Vás se všemi nedostatky této pevnosti (je jich mnoho) a názorně Vám je předvedu. Zároveň Vám ukáži, jak mohou být napraveny ty z nich, jejichž nápravou jsem pověřen. Mohutné modely barokních pevností, které dnes obdivujeme v Musée des plans-reliefs v podstřeší pařížské Invalidovny či v muzeu v Lille, měly tedy svrchovaně praktický smysl. V souladu s duchem doby ale plnily současně i funkce reprezentační a symbolické. Shromážděny v královských palácích manifestovaly plans-reliefs moc a územní zisky nejkřesťanštějšího krále Ludvíka XIV. Proto byly s největší péčí vytvářeny zejména miniatury nově získaných pevností ve Flandrech (Tournai, Ostende), na Rýně (Philippsburg, Landau) či v Pyrenejích (Perpignan): jednalo se o válečné trofeje svého druhu. Roku 1697, po uzavření rijswijského míru, se nalézaly v Tuilleriích již 144 makety zobrazující 101 opevněné město...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz