Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Sport a politika

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Zaklíněn milostně v archeologicky sakrální krajině vydal Jiří Waldhauser s houfem přispěvatelů nové dílo Český ráj očima archeologie. 300 tajemných míst a jejich příběhy (Knihy 555, Liberec 2006, 216 s.). Zatímco úzkému odbornému kruhu je určen Soupis archeologických nalezišť Českého ráje (Knihkupectví Eva Holečková, Mladá Boleslav), obrací se publikace se spoustou barevných i černobílých obrázků, náčrtů, rekonstrukcí a nadobyčej zdařilých barevných mapek k jen o málo širší veřejnosti, která sdílí autorovo strhující nadšení a je pro svůdné setkání s hmatatelnou minulostí pevně rozhodnuta obětovat veškeré dnes tak idolatrizované pohodlí. Na vstupní chlopni drží autor lebku nosorožce, který v Českém ráji zesnul v době ledové, což je ta nejvýmluvnější a nejpůsobivější reklama na výpravy za domácí exotikou — do keltského eldoráda! Od zakladatelských dob arciarcheologa akademika Jana Filipa, mezi jehož žáky Waldhauser ke své mrzutosti nepatřil, se přemnohé změnilo. Slibná kniha vybízí ke ztřeštěným čtenářským toulkám k akumulačním (čedičovým) kamnům na Hradech, za starým valečovským záchodem, za pravděpodobnými kanibaly pod horou Mužským a k dalším ze tří set kruciálních zastavení. (kš)

  • Počátkem května byl pro veřejnost otevřen zámek Stráž nad Nežárkou, v němž je umístěna expozice o Emě Destinnové. Zámek, který slavná pěvkyně vlastnila od roku 1916, prošel rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí. Národní muzeum zapůjčilo do stálé expozice na 200 předmětů ze svých sbírek. Návštěvníci mají možnost spatřit například i věštírnu a magické rekvizity, které jsou dokladem okultistických zálib bývalé majitelky. V zámku vznikl koncertní sál a koncerty se budou pořádat i na terasovitě upraveném nádvoří a v parku. Jméno Emy Destinnové by mělo k vystoupením přilákat i řadu známých hudebníků. (jde)

  • Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou připravilo na letní sezonu objevnou výstavu, věnovanou vydavateli Aloisi Dykovi (1881—1971). Knihovna Národního muzea k výstavě vydala katalog Alois Dyk a jeho nakladatelství Emporium, pro něž Aleš Zach zpracoval historii a soupis vydaných publikací netradičního a dnes pozapomenutého podniku. Pražský bankovní úředník, spoluzakladatel Artělu a přítel grafika Jana Konůpka, v něm vydával pro potěchu svou i dalších grafické listy, knihy a pohlednice. Pro historii českého samizdatu bude překvapením 84 zjištěných titulů "Pernikářské edice", kterou Dyk samizdatově vydával od počátku padesátých let až do své smrti. Dykovu pozůstalost získala v roce 2005 knihovna Národního muzea, Veronika Botová ji v katalogu charakterizuje jako „výjimečně zachovaný nakladatelský soubor, čítající více než 1600 položek“. Výstava v Muzeu knihy, kde tento fond knihovna Národního muzea poprvé představuje veřejnosti, potrvá až do konce října. (toz)

  • Zahrada bývalého českolipského kláštera augustiniánů upravená ve stylu francouzské renesance se po dlouhých osmnácti letech rekonstrukce v sobotu 12. května 2006 otevřela veřejnosti. Zahrada patří k Vlastivědnému muzeu a galerii a poslouží pro kulturní akce. Zahradníci zde vysadili okrasné květiny, 650 habrů a 1300 keřů živého plotu, ale také levandule a další vonné byliny, které kdysi v klášteře pěstovali mniši. Obnova zahrady začala již v roce 1988. Její první část se podařilo rekonstruovat v roce 1991. Záchrana zanedbané zahrady se protáhla i kvůli navrácení kláštera augustiniánskému řádu. Stát od něj později památku koupil zpět. Druhá etapa obnovy zahrady začala v červnu 2004. Zahrada augustiánského kláštera před obnovou několik desetiletí chátrala a hrozil jí zánik. Kus zahrady padl za oběť výstavbě nedalekého kulturního domu Crystal. V plánech na rekonstrukci figurovaly i kaskádovité vodní plochy mezi Crystalem a klášterem. Do konečného projektu se ale bohužel nedostaly, poněvadž jejich vybudování i údržba by stály příliš mnoho peněz (snadnější na údržbu jsou asi kolkolem stojící betonová moře a monstra). V zahradě si nyní můžete prohlédnout i zachráněné drobné památky z nejrůznějších koutů severních Čech. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz