Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Blízko Little Big Hornu

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Krása železa

Výstava založená na unikátní kolekci kovářských a zámečnických prací královéhradeckého muzea, které již více než sto let systematicky buduje sbírku k historii zpracování kovů. Ukazuje mistrovskou práci kovářů a zámečníků jako umění, jako součást architektury i interiéru v každém slohovém období — od pozdního středověku do počátku 20. století. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, www.muzeumhk.cz

  • Český příběh v karikatuře (1848—1938)

Novinové a časopisecké karikatury jako průvodci českou moderní historií. Hlavními tématy jsou česko-německé vztahy, utváření občanské společnosti a její vztah ke státu, stranické boje, mezinárodní vztahy. Národní muzeum, Václavské náměstí, přízemí — chodba vstupní dvorany, www.nm.cz

  • Cheb v době secese (1898—1914)

Objevná výstava mapuje rozvoj secesní architektury a užitého umění ve městě, představuje zachovalé památky i obrázky dnes již neexistujících děl (jako byly secesní fresky múz v městském divadle). Bohatě vypravený doprovodný katalog představuje umělecký i občanský život v Chebu na počátku dvacátého století. Krajské muzeum Cheb, www.muzeumcheb.cz

  • Oltář z hory Taikózan

Sbírka orientálního umění Národní galerie na Zbraslavi představuje bohatě zdobený japonský buddhistický oltář sekty Nichiren z kláštera Nittó na hoře Taikózan z doby kolem roku 1850. Výjimečný exponát byl právě zrestaurován v dílnách Národní galerie. Na Zbraslavi bude k vidění do konce letošního roku, poté se vrátí do Západočeského muzea v Plzni. Pro plzeňské muzeum oltář roku 1902 zakoupil mecenáš a stavitel Josef Škorpil. Národní galerie — zámek Zbraslav, www.ngprague.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz