Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Blízko Little Big Hornu

Aktuální číslo

dějiny a věci

Archeologická překvapení v Milevsku

Unikátní nálezy pod dlažbou kostela
Pavel BŘICHÁČEK, Monika POLÁKOVÁ

Na začátku devadesátých let minulého století byla navrácena podstatná část zdevastovaného areálu nejstaršího jihočeského kláštera v Milevsku zpět řádu premonstrátů. Pozvolna postupující opravy zasáhly v letech 2004 až 2005 nejvýznamnější objekt: baziliku Navštívení Panny Marie. V interiéru došlo na několika místech mimo jiné i k výměně dosloužilých podlah. Při této příležitosti byl proveden záchranný archeologický výzkum, spojený s dokumentací následných stavebních zásahů. I když nebylo zkoumáno více než 21 % plochy ...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz