Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějiny lesa

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Milan HLAVAČKA: Zlatý věk české samosprávy

Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862—1913
Jiří POKORNÝ

V současné době je bádání o samosprávě především doménou moravských historiků, kteří ji v četných monografických studiích zkoumají zejména jako příležitost pro vytváření a uplatnění místních elit či jako součást nacionálního uvědomování a kteří tento úkol vymezují i po metodické stránce.

...

‣Více

Markéta KŘÍŽOVÁ: Aztékové, Markéta KŘÍŽOVÁ: Inkové

Půvab a krutost indiánské civilizace, Nejmocnější indiánský stát
Marek HALBICH

Obě knihy, jejichž autorkou je mladá historička a etnoložka Markéta Křížová, byly psány se záměrem předložit především studentům iberoamerikanistiky učební text, který by ve stručné formě podal základní charakteristiku dvou významných nativních kultur (civilizací) předkolumbovské Ameriky — aztécké a incké.

...

Aleš Skřivan, Praha 2005, 128 s., 99 Kč

‣Více

Brigitte HAMANN: Bertha von Suttner

Život pro mír
Milena Lenderová

Důkladná biografie novinářky, feministky, spisovatelky, pacifistky (nositelky Nobelovy ceny za mír za rok 1905, kterou obdržela jako první žena) baronky Berthy von Suttner, rozené hraběnky Kinské, "pohrobka" po Františku Josefu Kinském, vyšla v Mnichově už roku 1986. Autorka je v českém prostředí známá díky četným biografiím, např. knize Hitlerova Vídeň — diktátorova učednická léta (česky 1991) a lexikonu Habsburkové (česky 2001). Ani tentokrát nezapřela schopnost minuciózního ponoru do historického materiálu a ...

‣Více

Jaroslav MILLER: Odložený zrod Leviatana

Krize raně stuartovské monarchie (1603—1641)
Iveta COUFALOVÁ

Argo, Praha 2006, 229 s., 289 Kč

Události v Anglii první poloviny 17. století zakotvily v povědomí českých čtenářů, studentů či zájemců o historii i pod pojmem buržoazní revoluce. Souvisí to s absencí názorové plurality před rokem 1989, kdy pouhá teoretická představa jiných alternativních interpretací čehokoliv spadala spíše do úvah v kategorii sci-fi. I proto kniha olomouckého historika Jaroslava Millera působícího na historických pracovištích po celé Evropě stojí rozhodně za ...

‣Více

Michal BAUER: Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948

Milan DRÁPALA

Filip Tomáš — Akropolis, Praha 2005, 470 s., 550 Kč

Snad žádnému z významných umělců, kteří byli po většinu života tak či onak souputníky československé komunistické strany, se nepřihodilo, aby jeho osobnost a dílo byly "Stranou" přijímány s tak prudkou a náhlou protikladností před nastolením komunistického režimu a nedlouho poté. František Halas, který byl před únorem 1948 jako nejpřednější reprezentant kultury v nových poměrech delegován do řady funkcí, byl s nástupem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz