Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kulisy dětství

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Rosario VILLARI (ed.): Barokní člověk a jeho svět

Zdeněk Hojda

Soubor historických esejů o barokním člověku uzavírá trojdílnou řadu z italského nakladatelství Laterza, nyní kompletně přeloženou také do češtiny (předcházel Středověký člověk a jeho svět, redigovaný Jacquesem Le Goffem, česky 1999, a Renesanční člověk a jeho svět, sestavil Eugenio Garin, česky 2003). S poměrně značným časovým odstupem (italské vydání 1988—1991) tak český čtenář získává vhled do dílny převážně románských historických škol, s nimiž se u nás v překladech tak ...

‣Více

Petr VOREL: Velké dějiny zemí Koruny české VII., 1526—1618

Zdeněk VYBÍRAL

Další svazek reprezentativní edice nakladatelství Paseka tentokrát pokrývá ožehavé období prvního století vlády habsburské dynastie na českém trůnu. Jeho autor Petr Vorel se zhostil úkolu, který nelze pokládat za příliš vděčný. Jde totiž o jedno z "nejostřeji sledovaných" témat v moderní české historiografi i. Už od časů Františka Palackého se střídaly různé pohledy na otázky spjaté s nástupem nové dynastie, s konflikty habsburských vládců a stavovských reprezentací, s průnikem evropské ...

‣Více

Marie BAHENSKÁ: Počátky emancipace žen v Čechách

Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století
Václav FRONK

Dějiny českých žen 19. století patří v soudobé historiografi i k frekventovaným tématům. Vedle řady dílčích studií jim byly v posledních letech věnovány i tři souhrnné monografi cké tituly: Naše prababičky feministky Pavly Horské, K hříchu i modlitbě Mileny Lenderové a České ženy v 19. století Marie L. Neudorflové, které ukazují různost možných metodologických přístupů k této problematice.

Marie Bahenská se ve svém knižním debutu zaměřuje především na vývoj institucí ...

‣Více

Jiří FRIEDL: Na jedné frontě

Vztahy československé a polské armády (Polskije Sily Zbrojne) za druhé světové války
Zdenko MARŠÁLEK

O československo-polských vztazích ve sféře vojenství se doposud objevilo jen velmi málo prací. Jiří Friedl se pustil na pole dosud jen velmi mělce orané, a svoji práci proto pojal hlavně jako nástin celé problematiky a soubor konkrétních materiálů. Danou tematiku práce zdaleka nevyčerpává a ani to není jejím účelem. Mnohé otázky včetně řady zásadních zůstávají — jak uvádí sám autor — nadále neřešeny. V této souvislosti je až pozoruhodné, kolik aspektů vzájemné ...

‣Více

Lynn ABRAMS: Zrození moderní ženy

Evropa 1789—1918
Petr PABIAN

Vydáním této knihy se dostává na český trh jedna z nejlepších syntetických studií o dějinách žen v moderní Evropě; velice nekvalitní překlad ji však připravil o jakoukoliv hodnotu.

Kniha anglické historičky Lynn Abramsová sestává ze tří hlavních částí. První z nich podává přehled toho, jak byly v 19. století utvářeny ideály a ideologie ženství a jak se s těmito představami ženy vyrovnávaly. Druhá část pokrývá řadu veřejných i soukromých oblastí ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz