Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Andersen a svět pohádek

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Karel SRP (ed.): Adolf Hoffmeister

Milan DRÁPALA

Mistr či učedník více než devatera řemesel (Karel Srp jich napočítal jednadvacet) pro svou rozmáchlost tvůrčích, organizátorských a společenských aktivit vyvolává dojem těkavosti, někdy i umělecké povrchnosti a pomíjivosti. Jiskřivost vtipu, brilance výtvarných a literárních zkratek, pohotovost postřehů a soudů je zdrojem bezprostředního požitku a pobavení, neuvádí však v pokušení klást další otázky. Přítomná publikace tento tradiční obraz Adolfa Hoff meistra sice zcela nerozbourává, výrazně jej však koriguje. Trhliny se ...

‣Více

Jan PEŠTA: Encyklopedie českých vesnic II.

Jižní Čechy
Jan URBAN

Pražské nakladatelství Libri se rozhodlo navázat na svůj úspěšný počin, jímž je Encyklopedie měst a městeček České republiky Karla Kuči. Jakýmsi navázáním a současně pendantem se má stát nová řada, jejímž námětem jsou tentokrát vesnická sídla. Nakladatelství se opět podařilo najít vhodného autora, odborně zdatného a navíc velmi pracovitého („vesnická“ encyklopedie má obsahovat pět svazků, z nichž každý se bude zaobírat jedním z pěti českých regionů; na Moravu se tentokrát ...

‣Více

Alois KŘIŠŤAN: Počátky pastorální teologie v českých zemích

Tomáš VEBER

Kniha praktického teologa Aloise Křišťana předkládá ve čtyřech kapitolách přehledně zachycené dějiny vzniku pastorální teologie (nejen) v českých zemích, jak k němu došlo v poslední čtvrtině 18. století. Historicko-teologickou práci však nejprve uvádějí – zprvu zdánlivě nadbytečné – dva koncepty vývoje sledované teologické disciplíny, jejichž autory jsou respektovaní teologové Johannes van der Ven a Markus Lehner, přičemž jsou jmenováni také stoupenci obou pojetí. Koncepty autor předkládá pro ilustraci, aby doložil, že se ...

‣Více

Andrej STASIUK: Jak jsem se stal spisovatelem

(pokus o intelektuální autobiografii)
Petr POSLEDNÍ

Nová knížka Andrzeje Stasiuka leckterého čtenáře určitě překvapí. Pokud někdo očekává, že v ní najde neznámá fakta, jedinečné zážitky nebo věrohodnou kroniku ryze polských událostí, bude na první pohled zklamán. Pětačtyřicetiletý básník, prozaik a vydavatel, žijící stranou literárních center v beskydském městečku Czarne, totiž vzpomíná na své dětství a mládí, kdy se měly objevit slibné náznaky budoucího talentu, hodně zvláštním způsobem, který má s tradičně chápanou intelektuální autobiografií pramálo společného ...

‣Více

Kosmova kronika česká

Michal TÉRA

Nakladatelství Paseka v letošním roce vydalo Kosmovu kroniku českou. Je to sympatický počin k autorovým nedožitým devítisetšedesátinám a k osmistému osmdesátému výročí jeho smrti. Popularizace Kosmova díla není nikdy dost, jeho kronika by se měla obtisknout do obecného povědomí podobně jako Babička, Máj, Psohlavci nebo Jára Cimrman. Z tohoto hlediska lze nové vydání jen a jen uvítat. Pravda, v uplynulých třiceti letech je to již třetí vydání, ale nezdá se ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz