Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1945: konec války, mír nejistý

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Nové české dějiny z pera amerického historika

Jiří ŠTAIF

Hugh Agnew patří k americkým historikům, kteří jsou v České republice v odborných kruzích dobře známi. Jeho velkou předností jako autora syntézy českých dějin je vskutku velmi dobrá znalost českého jazyka. K ní lze přiřadit též přístup k dějinám, jemuž nejde jen o úzce zaměřené odbornictví, přitom však jeho výklad neslevuje z nadstandardních nároků na historikovu profesionalitu.

...

Hugh LeCaine Agnew, The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown. Hoover ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Kočovní cikáni patří minulosti
Eva Davidová

Nejzávažnějším problémem dnešního řešení cikánské otázky je (...) likvidace kočovného způsobu života cikánských občanů, jejich trvalé usazení a celkový převýchovný proces, při kterém se mají odstranit nebo alespoň potlačit záporné stránky jejich života i charakteru, vyzvednout jejich kladné stránky a má se urychlit proces bez bolestné asimilace mezi ostatní naše obyvatelstvo.

V tomto případě jde tedy především o skupinu cikánů kočovných, tzv. olašských, kteří žili výhradně tímto způsobem života až do ...

‣Více

Záhadný výbuch muničního skladu v červenci 1945

Vzkaz z Ústí nad Labem do Postupimi?
Libuše CUHROVÁ

V úterý odpoledne 31. července 1945 se v Ústí nad Labem odehrála podivná událost, jejíž příčiny nejsou dodnes uspokojivě objasněny: výbuch v muničním skladu v Krásném Březně a následný masakr německého obyvatelstva.

V květnu téhož roku zřídila česko slovenská armáda v bývalém cukrovaru sklad zbraní a munice — ocitl se tu vedle dříve uložených leteckých motorů, které pocházely z továrny v Duisburgu. Posledního červencového dne přesně v 15.30 otřásla skladištěm ...

‣Více

Když Alexandr Solženicyn píše o ruské historii

Úctyhodný i smutný životaběh Alexandra Solženicyna není v českých zemích sledován tak detailně a zaníceně jako v rodném Rusku; přesto i pro nás tento autor dodnes ztělesňuje pojetí spisovatele jako svědomí národa, ba co víc, proroka či spasitele. Český čtenář je v posledních letech se Solženicynovým dílem konfrontován snad nejčastěji ze všech ruskojazyčných autorů, nedávno tu vyšel druhý díl obsáhlé historické studie o židovsko- ruských vztazích v období 1917—1995 ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Od května přibudou na internetových stránkách Českého rozhlasu věnovaných výročí ukončení druhé světové války podrobné interaktivní mapy válečných událostí. Zájemce může volit ze třech mapových výřezů (Evropa, Afrika, Asie a Oceánie), události každého válečného roku jsou navíc podrobněji rozpracovány na úrovni měsíců. V tomto virtuálním atlase lze najít nejen válečné fronty, ale také datové listy, v nichž autoři poskytují komentář k posunu front, významným bitvám a nejdůležitějším událostem vybraného měsíce ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • První letošní číslo revue Souvislosti přináší tematický blok věnovaný českému historikovi Zdeňku Kalistovi. Úvodní studie italského bohemisty Alessandra Catalana "Zdeněk Kalista aneb Nekonečný boj proti obrovské přesile" se pokouší zrekonstruovat Kalistův pohled na sama sebe a jeho posedlost po vůdčím postavení ve své generaci. Téma je doplněno několika Kalistovými dříve nepublikovanými texty, básněmi a překlady italské poezie. Za pozornost rovněž stojí edice dokumentů ke Kalistovu politickému procesu, kterou připravila Renata ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz