Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Triumf Karla IV.

Aktuální číslo

Osudy pražského architekta Victora Fürtha

Osudy pražského architekta Victora Fürtha

Jindřich Vybíral

Zajímavý článek Zdeňka Lukeše o pražských architektech Ernstu Mühlsteinovi a Victoru Fürthovi (DaS, 5/2004) si zaslouží doplnit a mírně poopravit v několika detailech týkajících se druhého z dvojice architektů. Z informací, které jsem k jeho osobě získal z archivů ČVUT v Praze a Miami University, se dá sestavit následující mozaika: Victor Fürth se narodil 16. února 1893 v Horažďovicích. Pocházel z německé židovské rodiny — jeho otec byl později zmiňován jako obchodník a továrník v Praze. Studium architektury na pražské technice zahájil mladý Victor v roce 1910 a po čtyřech letech složil první státní zkoušku. Vinou válečných událostí však musel školu opustit. Ke studiu se vrátil až na podzim 1918 a v roce 1921 je úspěšně dokončil. Společný projekční ateliér s Ernstem Mühlsteinem založil 1923 a vedl až do roku 1939. Poté přes Itálii a Francii odešel do anglické emigrace.

Strávil téměř deset let v Londýně, kde se významně podílel na projektech poválečné obnovy a stal se také členem Královského institutu britských architektů. V roce 1949 přijal pracovní nabídku z Oxfordu ve státě Ohio a přestěhoval se do Ameriky, kam jej o čtyři roky později následovala i jeho žena a syn. Na tamní Miami University působil nejdříve jako hostující, od roku 1954 jako řádný profesor architektury. Do penze odešel v roce 1963, ale dalších třináct let působil na univerzitě na částečný úvazek. Zemřel 23. srpna 1984. Podle zveřejněného svědectví jeho kolegů z Miami University přinesl Fürth s sebou z Evropy kulturní rozhled, životní styl a osobní kouzlo, na jaké studenti z Ohia nebyli zvyklí. Utkvěl jim v paměti jako elegantně oblečený, vždy přátelsky naladěný gentleman, provázený oddaným pointerem Fetchem. Byl znalcem klasické hudby a na procházkách i při práci si pozpěvoval operní árie. Příslovečný byl jeho svérázný smysl pro humor. Na studenty přenášel Fürth své nadšení a pracovní vervu, podle slov pamětníka díky jeho přítomnosti byla lepší architektura i život.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz