Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Triumf Karla IV.

Aktuální číslo

Knihovna ve Výmaru se vzpamatovává po požáru

Knihovna ve Výmaru se vzpamatovává po požáru

Marie Ryantová

Na podzim loňského roku se mělo konat slavnostní otevření nových depozitářů Knihovny vévodkyně Anny Amálie ve Výmaru, jedné z nejcennějších historických knihoven v Německu, na rok 2007 se chystalo znovuzpřístupnění vzácného rokokového sálu. Plány však zcela změnil čtvrtek 2. září loňského roku, když se ve večerních hodinách rozezněl prostorami knihovny požární alarm. Trva lo nekonečné minuty, než přijela policie a po ní i stále početnější hasičské vozy. Hustý černý dým vystřídalo oranžovočervené světlo probleskující vikýři, z nichž nakonec začaly šlehat vysoké plameny. Po dvou hodinách se sice podařilo požár zlikvidovat, druhého dne však denní světlo nemilosrdně odhalilo jeho důsledky: za oběť mu padly dvě třetiny střechy a druhá galerie rokokového sálu, další části budovy utrpěly škody v důsledku práce hasičů. Nejvíce však utrpěly knižní a umělecké fondy: konečné vyčíslení dospělo k počtu padesáti tisíc zcela zničených a dvaašedesáti tisíc poškozených knih. Téměř zanikla cenná sbírka hudebnin, Mozartův rukopis "Concerto in B" se zachoval jen díky tomu, že byl půjčen na výstavu. Vážně poškozena či zničena byla umělecká výzdoba rokokového interiéru, po stropním obrazu Johanna Heinricha Meyera "Genius slávy" zůstal jen zuhelnatělý rám. Za důvod požáru byla nakonec označena vadná elektroinstalace.

Někdejší Duryňská zemská knihovna nese od roku 1991 název Knihovna vévodkyně Anny Amálie na paměť osvícené panovnice, která pro knihovnu opatřila novou budovu (rokokovou přestavbou starého zámečku z let 1761—1766). Pod vlivem J. W. Goetha, který byl pověřen vrchním dohledem nad knihovnou, zde byl pak sepsán "Předpis, podle kterého se má postupovat při půjčování knih ve zdejší knížecí knihovně" (1798), důležitý dokument v dějinách otevírání soukromých šlechtických knižních sbírek veřejnosti.

Zprávu o požáru označila německá média za národní katastrofu. Ve výmarských obchodech se spontánně objevily pokladničky s obrázkem rokokového sálu a s výzvami ke shromažďování prostředků na "pomoc pro Annu Amálii". Postupně začaly být pořádány benefiční koncerty a vydávány pohlednice a plakáty, dokonce kolekce vín se speciální etiketou, byly vypsány finanční sbírky. Záštitu nad všemi akcemi ve prospěch obnovy knihovny a na restaurování knih, převzal spolkový prezident Hörst Köhler.

Od první chvíle probíhají záchranné a restaurátorské práce. Pro knihy poškozené vodou byl použit podobný postup, jaký známe z doby povodní: byly okamžitě odvezeny a zmrazeny. Veškeré dosavadní iniciativy, aktivity, pracovní i finanční pomoc a odhodlání nejen pracovníků knihovny a obyvatel Výmaru, ale i celé německé a obecně světové kulturní veřejnosti však dávají naději, že s nasazením všech sil a prostředků se nakonec podaří jak napravit ztráty knihovního fondu a alespoň část knih restaurovat či doplnit, tak obnovit vnější podobu knihovny (a zejména jejího sálu), aby se "Anna Amalia" mohla znovu zaskvět v plné kráse.

www.anna-amalia-bibliothek.de

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz