Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání „české Afriky“

Aktuální číslo

Zničený Braun na Clam-Gallasově paláci

Zničený Braun na Clam-Gallasově paláci

Kateřina ADAMCOVÁ

Monumentální dvojice Herkulů-atlantů i úchvatné reliéfy ztvárňující témata z herkulovské mytologie z hlavního průčelí Clam-Gallasova paláce v Praze na Starém Městě představují jedny z mála exteriérových děl Matyáše Bernarda Brauna, která v Praze najdeme ještě na původním místě. A nejen to, obsahují také jednu z nejautentičtějších výpovědí o charakteru Braunova sochařského projevu, kterou vůbec máme. Spolupráce s vídeňským dvorním architektem byla pro mladého talentovaného sochaře výjimečnou příležitostí posílit vlastní prestiž. A tak se můžeme domnívat, že jeho autorský podíl na vzniku této sochařské výzdoby je výrazně vyšší než u jiných děl vznikajících ve stejné době v jeho dílně. Výstižně to dokumentují zejména skicovitě podané reliéfy v soklové části portálů Clam-Gallasova paláce, které vznikly dokonce alla prima, tedy bez přípravného modelu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz