Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání „české Afriky“

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tematický blok aktuálního čísla je z velké části vystavěn na dojmech. Na dojmech o kontinentu, který stojí spíše mimo hlavní pozornost obyvatel českých zemí. Tak vznikla i obálka s fotografii sousoší, které ve druhé polovině 19. století vytvořil pro vídeňské Přírodovědné muzeum (Naturhistorisches Museum) Antonín Pavel Wagner, rodák ze Dvora Králové nad Labem. Ten většinu života prožil v hlavním městě rakouské části habsburské monarchie a inspiraci pro svou alegorii Afriky pravděpodobně čerpal i ze zpráv a domněnek různých cestovatelů. Třeba od Emila Holuba, který se na počátku svých výprav do Afriky seznámil z Čeňkem Pacltem, dnes pozapomenutým dobrodruhem, jehož závěrečné životní fázi se věnuje i jeden z tematických článků.

Na dojmy dozajista dali také „tvůrci“ a šiřitelé nápadu, že by Československu mělo připadnout vlastní koloniální území v Togu. Fake news nejsou zkrátka jen charakteristikou dneška… Výprava za „českou Afrikou“ v různých fázích koloniálního období od druhé poloviny 19. století do šedesátých let 20. století může na první pohled vypadat torzovitě – navzdory komplexním postřehům Ladislava Kořínka alias Johna L. Broma o povstání Mau-Mau. Dojem jistě pozmění informace, že stávající tematický blok je současně pozvánkou k článkům či seriálům, které chystáme i pro další čísla.

Vydejte se s námi na cesty nejen do „české“ Afriky!

Za redakci

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz