Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hry jako historie

Aktuální číslo

V zemi Welfů

V zemi Welfů

Zdeněk HOJDA

NE, V TITULKU NENÍ CHYBA. „W“ na začátku jména je na svém místě, jakkoli „pohádkový“ zámek Marienburg, který patří nejmladšímu příslušníkovi welfského rodu, by mohl být klidně i sídlem elfů. Ale o tom jindy.

Začněme návštěvou románské katedrály svatého Blažeje v dolnosaském Brunšviku. Vévoda Jindřich Lev, významný aktér říšské politiky druhé poloviny 12. století, zde odpočívá spolu se svou chotí Matyldou Anglickou, v levici svírá meč a v pravici model dómu, jenž založil. Když jsem si tam náhrobek tohoto slavného Welfa s obdivem prohlížel, vzpomněl jsem si na nedávnou zprávu, která se týkala Ernsta Augusta z Hannoveru, sedmadvacetiletého pokračovatele welfského rodu. Ve tváři obou mužů, které dělí více než osm set let, jsem spatřil stejné měkké rysy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz