Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hry jako historie

Aktuální číslo

Pro chvíle nejen sváteční

Pro chvíle nejen sváteční

Pozval bych dnes mého laskavého čtenáře na přátelské pohostinství, kdybych věděl, že se mnou s kusem chlebem a ryby zavděk přijme. (…) Těm hostům před dnešním stolem drška dosti nemíle štěkala a jakožto těm, kterýž již třetí den ničehož nepoživali, tudy opačený chleb, kteréhož jiný poživati se zpuzují, jako bažánt chutnal. Opravdu, komu spravedlivě jísti se chce, nehledá oupravné kuchyně. Pročež dnešní stul naučení dává… Tak začal jedno ze svých „kázání“ v postile Sancta curiositas Štěpán František Náchodský. Spolu s Bohumírem Hynkem Josefem Bilovským, Pavlem Josefem Axlarem, Damascenem Markem či Janem Kleklarem patřil mezi autory, kteří žili a tvořili v 18. století. Ukázky z jejich textů, včetně například dnes mnohem známějšího Antonína Koniáše, přináší další svazek České knižnice Bůh mně ústa má otevříti může. Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století (Nadační fond Česká knižnice – ÚČLK FF UK – ÚČL AV ČR – Host, Praha – Brno 2019), který k vydání připravili Miloš Sládek a Anna Kopová. Autor komentářů připomíná, že je to první publikace v této ediční řadě s texty, které vznikly mezi koncem 17. století a národním obrozením. Je to svým způsobem důrazný příspěvek k diskusi o tom, jakou povahu měla kultura v českých zemích v období, jež se označovalo jako temné; výzkum literárních textů skýtá naději na mnohem pestřejší interpretaci. Nevím, čim bych lépeji opravdovou a upřímnou křesťanskou lásku nazvati mohl jako pláštěm…

- ivc -

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz