Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hry jako historie

Aktuální číslo

Jedna svatba a jedna loupež

Jedna svatba a jedna loupež

Sasko Augusta Silného 1719/2019
Iveta COUFALOVÁ

Loňský rok i letošek měl v Sasku – řečeno s jistou nadsázkou – patřit Augustovi Silnému (1670–1733), saskému kurfiřtovi a polskému králi. Kulturní program v Drážďanech, ale i v dalších místech této německé spolkové země byl plný připomínek především jedné události, jež se za Augustovy vlády odehrála – totiž svatby jeho syna. Oslavy sňatku kurfiřtského (a královského) prince s habsburskou princeznou byly i na svou dobu (1719) mohutné a pohltily pozornost nejen obyvatel Drážďan. Jejich pozdější odborné interpretace, zprostředkované nebývalým ikonografickým materiálem, který vznikl na základě panovníkova zadání a dnes je uložen ve fondech Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, SKD), umožňují nahlédnout události, jež hýbaly Evropou před třemi stoletími. Připomínky oslav – výstavy, koncerty, animace, zrekonstruované reprezentativní prostory atd. – byly prezentovány pod „heslem“ svatba století.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz