Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Padělky a padělatelé

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Praha španělská

Výstava podává souhrnný přehled o španělském přínosu při utváření české společnosti a kultury v 16.—18. století. Ačkoli vliv Itálie na naše prostředí je v mnohém výraznější, Španělsko, jakožto vedoucí velmoc 16. století, přispělo četnými prvky, které se na dlouhou dobu staly součástí života v Čechách — některé se dokonce udržely dodnes. Již ve středověké vzdělanosti sehrálo Španělsko významnou roli jednak zásluhou sv. Isidora Sevillského a také díky muslimskému zprostředkování antické kultury, k němuž docházelo v křesťanském Toledu zejména za vlády Alfonse X. Moudrého, bratrance Přemysla Otakara II. Nejvýraznějším pojítkem Španělska s ostatní Evropou v této době byla svatojakubská poutní cesta do Santiaga de Compostela, která se i dnes těší zájmu poutníků. Pražský hrad — Císařská konírna, do 28. 6. 2009, www.kulturanahrade.cz.

  • Prinzhornova sbírka

Po úspěšné výstavě Art brut, sbírka abcd, která se konala v létě roku 2006, připravilo občanské sdružení abcd ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy výstavu dalšího slavného souboru původní tvorby. Nejvýznamnější historická psychiatrická sbírka umístěná v Heidelbergu nese jméno německého historika umění a psychiatra Hanse Prinzhorna, který nastavil nový úhel pohledu na tvorbu duševně nemocných a oceňoval ji už nejen jako diagnostický materiál, ale především jako svébytný umělecký projev. Tomu také odpovídá neobyčejná výtvarná hodnota děl, která nashromáždil, i to, že se mnohá z nich stala jedním z inspiračních zdrojů moderního umění. Prinzhornova sbírka ovlivnila M. Ernsta, P. Kleea, německé expresionisty i J. Dubuffeta, který na jejím základě formuloval svůj koncept art brut. Právě jistá výrazová příbuznost s modernisty vedla ke zneužití některých děl ze sbírky nacistickým režimem. A tento historický kontext je na výstavě, která představuje více než 120 nejvýznamnějších děl z této kolekce, také zdůrazněn. Galerie hl. města Prahy — Dům U Kamenného zvonu, do 3. 5. 2009, www.ghmp.cz.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz